Kuu­sa­lu val­la 2017.aas­ta li­saee­lar­ve

1442

Vo­li­ko­gu kin­ni­tas Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­se esi­me­se li­saee­lar­ve. Põ­hi­te­ge­vu­se tu­lu­des­se li­sa­ti 342 762 eu­rot, sel­lest 200 000 eu­rot on tu­lu­mak­su täien­dav lae­ku­mi­ne – prog­noo­si­ta­valt 5 prot­sen­ti roh­kem 2016. aas­ta te­ge­li­kust lae­ku­mi­sest. Rii­gilt saab vald ha­ri­dus­töö­ta­ja­te pal­ga­tõu­suks täien­da­valt 73 059 eu­rot, val­la pal­gal ole­va­te pe­da­goo­gi­de pal­ga­tõu­suks eral­da­tak­se li­saks 70 000 eu­rot. Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­de­na li­sa­ti ee­lar­ves­se 374 921 eu­rot. In­ves­tee­rin­guid ka­van­da­ti 998 004 eu­ro ula­tu­ses: Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­seks 665 000 eu­rot, tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks 105 000 eu­rot, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li vä­lis­fas­saa­di ja ka­tu­se re­mon­diks 70 000 eu­rot, tä­na­va­val­gus­tu­se ehi­tu­seks 30 000 eu­rot. Põ­hi­te­ge­vu­se- ja in­ves­tee­ri­mis­te­ge­vu­se ku­lu­de kat­teks on suu­na­tud  ka aas­ta­lõ­pu jääk 280 163 eu­rot.

Eelmine artikkelAl­ga­sid D2 klas­si Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed kä­si­pal­lis
Järgmine artikkelTree­ni­ta­va­te arv kas­vab – Kuu­sa­lu val­la toe­tus lan­geb!