Kuu­sa­lu val­da juur­de las­te­kait­ses­pet­sia­list

1694

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu muu­tis val­la­va­lit­su­se tee­nis­tus­koh­ta­de st­ruk­tuu­ri, ha­ri­dus­tee­nis­tu­se koos­sei­su li­sa­ti las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti ame­ti­koht. Abi­val­la­va­nem Aa­re Ets sel­gi­tas, et eel­mi­sel aas­tal jõus­tu­nud las­te­kait­se­sea­du­se­ga on li­san­du­nud tööü­le­san­deid. Se­ni on las­te­kait­se­tööd tei­nud ha­ri­dus- ja las­te­kait­ses­pet­sia­list. „Sea­du­ses­se oli plaan kir­ju­ta­da, et iga ku­ni 1000 lap­se koh­ta oleks oma­va­lit­su­ses täis­ko­ha­ga las­te­kait­se­töö­ta­ja. Kuu­sa­lu val­las on 1400 al­la 19aas­tast noort, see­ga oleks va­ja 1,5 ame­ti­koh­ta,“ sel­gi­tas ta. Las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti leid­mi­seks kor­ral­da­tak­se kon­kurss. Uue­le ame­ti­ko­ha­le ku­lub tä­na­vu val­laee­lar­vest töö­ta­suks ja mak­su­deks 10 370 eu­rot.