Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se juu­res on pü­si­täp­su­so­rien­tee­ru­mi­se ra­da

836

Nel­ja­päe­val, 14. juu­nil oli Kuu­sa­lu koo­li ja spor­di­kes­ku­se ümb­ru­ses esi­me­sel pü­si­täp­su­so­rien­tee­ru­mi­se ra­jal võist­lus. Ra­ja loo­ja on MTÜ Ökok­ratt, kes kor­ral­das võist­lu­se koos Ees­ti Lii­ku­mis­puu­de­ga Ini­mes­te Lii­du, Ees­ti In­vas­por­di Lii­du ja orien­tee­ru­misk­lu­bi­ga TON. Ra­da saab lä­bi­da mo­bii­li­ra­ken­du­se Orien­ti­fy abil, orien­tee­ru­mi­sü­le­san­deid edas­ta­tak­se nu­ti­sead­me kau­du. Tee­kon­da saab lä­bi­da ka ra­tas­too­lis. Ra­tas­too­lis is­tu­des te­gi ra­ja lä­bi ka tä­na­vu aas­ta emaks va­li­tud Sig­ne Fal­ken­berg.