Kuu­sa­lu post­kon­tor kolm nädalat su­le­tud

1339

Seo­ses sel­le­ga, et Kuu­sa­lu post­kon­to­ri töö­ta­jad Evi Hein­lo ja Na­ta­lia Raud­sepp jäid pen­sio­ni­le ning uus töö­ta­ja Kers­ti Nur­ges on Lok­sal kol­lee­gi­de kõr­val väl­jaõp­pel, on Kuu­sa­lu post­kon­tor su­le­tud 7. jaa­nua­rist ku­ni 27. jaa­nua­ri­ni, ava­tak­se uues­ti 28. jaa­nua­ril. Om­ni­va suu­nab Kuu­sa­lu post­kon­to­ris­se saa­de­tud pa­kid pa­kiau­to­maa­ti, mis sin­na ei ma­hu, viib kir­ja­kand­ja ko­ju või va­ja­du­sel toi­me­ta­tak­se väl­jas­ta­mi­seks Lok­sa post­kon­to­ris­se. Om­ni­va and­me­tel muu­tu­vad edas­pi­di Kuu­sa­lu post­kon­to­ri la­hio­le­kua­jad.

Eelmine artikkelVägi­val­lat­se­jad, ehi­tus­töö­riis­ta­de ja -ma­ter­ja­li­de var­gad luu­bi all
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­dist