Kuu­sa­lu kool või­tis EK­Li uju­mis­võist­lus­tel 2. ko­ha

1088

MA­RIAN­NE SEI­MAN

Ree­del, 19. jaa­nua­ril Lok­sa uju­las toi­mu­nud Ees­ti Koo­lis­por­di Lii­du (EKL) uju­mis­võist­lus­tel saa­vu­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond ül­dar­ves­tu­ses 2. ko­ha. Võit­jaks tu­li Tar­tu Tam­me Kool ning 3. ko­ha­le Tar­tu Ki­vi­lin­na Kool.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li esin­da­sid He­le­na Ur­va, Joan­na Roo­pa, Kers­tin Trei, Gi­ze­la Gu­nin, Lau­ra Mu­rel, Maar­ja Kat­he­ri­ne Link, An­ni Ma­ri Laup­maa, Em­ma So­fia Loo­tus, Ja­kob Mat­tias Oja, Marc Da­niel Paul, Mar­tin-Eric Lipp, And­reas Ida­vain, Ja­rek Hein­maa, Ar­ti Hein­maa, Mikk Kir­si­maa ja Kas­par Klem­mer,

In­di­vi­duaal­selt või­tis 6.-7. klas­si nei­du­de seas 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses kuld­me­da­li Gi­ze­la Gu­nin aja­ga 35,06 se­kun­dit. Sa­mal alal saa­vu­tas noor­mees­te seas 3. ko­ha Mar­tin-Eric Lipp aja­ga 35,58 se­kun­dit.

An­ni Ma­ri Laup­maa või­tis ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te va­nu­sek­las­sis kaks pronks­me­da­lit. Ta lä­bis 50 meet­rit va­balt aja­ga 33,35 se­kun­dit ning 50 meet­rit rin­nu­li tu­le­mu­se­ga 44,20 se­kun­dit. 3. ko­ha sai ka Em­ma So­fia Loo­tus noo­ri­ma­te tüd­ru­ku­te 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses aja­ga 39,60 se­kun­dit.

Nei­du­de tea­te­võist­kond koos­sei­sus He­le­na Ur­va, Joan­na Roo­pa, Gi­ze­la Gu­nin, Lau­ra Mu­rel, Maar­ja Kat­he­ri­ne Link ning An­ni Ma­ri Laup­maa võit­sid 6 x 50 meet­ri va­balt tea­teu­ju­mi­ses hõ­be­me­da­li (3.22,10 mi­nu­tit).

Eelmine artikkelTöö­rühm aru­tab – ku­hu pla­nee­ri­da Raa­si­ku val­las uu­si kor­ter­ma­ju
Järgmine artikkelSõnumitoojas 24. jaanuaril