Kuu­sa­lu ka­ra­te­kad võit­sid Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt esi­koh­ti

1174

MAR­GUS SOOM

Möö­du­nud lau­päe­val, 11. märt­sil Tal­lin­na spor­di­hal­lis toi­mu­nud ka­ra­te Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel võit­sid esi­koh­ti Kuu­sa­lu val­la 3 ka­ra­te­kat.
Ras­ke­kaa­lus (üle 84 kg) kait­ses ku­mi­tes Ees­ti meist­ri­tiit­lit Ta­nel Paa­bo ( Bu­do), kes alis­tas kõik oma vas­ta­sed puh­talt ega lask­nud en­da­le lüüa ain­sat­ki löö­ki. Li­saks täis­kas­va­nu­te kul­la­le, sai Ta­nel Paa­bo veel Ees­ti meist­ri­tiit­li va­nu­se­rüh­mas U-21 ning spor­dik­lu­bi Bu­do koos­sei­sus mees­kond­li­kus ku­mi­tes. Veeb­rua­ri lõ­pul So­fiast U-21 Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­telt 11. ko­ha­ga naas­nud Ta­nel Paa­bo järg­mi­ne võist­lus rah­vus­va­he­li­sel aree­nil on märt­si lõ­pus Rot­ter­da­mis maail­ma kõrg­lii­ga eta­pil Ka­ra­te 1. Het­kel paik­neb Kuu­sa­lu ka­ra­te­ka maail­ma rei­tin­gu­ta­be­lis mees­te ras­ke­kaa­lu ku­mi­tes 22. ko­hal.
Pä­rast aas­tast vi­gas­tust võist­les Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel nais­te ka­tas Kad­ri Us­tav. Ta või­tis oma põ­list kon­ku­ren­ti, noor­te maail­ma­meist­rit ku­mi­tes Li Li­ris­ma­ni punk­ti­de­ga 3:2. Kad­rit tree­nib Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­li tree­ne­rist isa Taa­vi Us­tav.
Sta­biil­set kõr­get ta­set näi­tas 16aas­tas­te nei­du­de seas Ker­li Kal­ju­laid (Nü­ke). Ku­ni 47 kg nei­du­de ku­mi­tes saa­vu­tas ta esi­ko­ha ja ka­tas 2. ko­ha.

Eelmine artikkelJUHAN TRUM­PI „Mets­loo­ma­de haig­la” tee­nis tor­mi­li­se ap­lau­si
Järgmine artikkelLok­sa pe­rearst TAT­JA­NA NU­GIS jääb pen­sio­ni­le