Kuu­sa­lu ja Lok­sa noo­red TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju ja va­ba­riik­li­kus fi­naa­lis

1505

Tei­si­päe­val, 24. jaa­nua­ril vii­di Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis lä­bi TV 10 olüm­pia­star­ti Har­ju­maa 2017. aas­ta fi­naal­võist­lu­se II etapp.
Tü­tar­las­te va­ne­ma gru­pi 60 meet­ri tõk­ke­jook­su või­tis 10,30 se­kun­di­ga Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne Car­men Pa­jus­te, kõr­gus­hüp­pes sai ta 6. ko­ha (1.30 meet­rit). Kuu­li­tõu­ke 3 kg ras­ku­se kuu­li­ga või­tis Alek­sand­ra Kor­tše­no­va Lok­sa güm­naa­siu­mist 8.98 meet­ri­ga, na­pilt jäi tei­seks Sig­rid Ee­sa­lu Kuu­sa­lu kesk­koo­list (8.96). 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus sai Alek­sand­ra Kor­t­še­no­va 6. ko­ha (10,86).
Va­ne­ma gru­pi noor­mees­te kuu­li­tõu­ke või­tis Ta­niel Kurg Kol­ga koo­list. Äs­ja Ees­ti meist­riks tul­nud noor­mees tõu­kas 4 kg kuu­li 12.98 meet­rit. Ris­to Udu­saar Kuu­sa­lu kesk­koo­list tu­li 3. ko­ha­le (10.21). Ris­to Udu­saar sai 3. ko­ha ka 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus (10,27). Sa­mas jook­sus tu­li 6. ko­ha­le And­rei Bek­ker Lok­sa güm­naa­siu­mist (10,78), Mar­kus Mar­ten Fi­la­tov Kuu­sa­lu kesk­koo­list oli küm­nes (11,53). Kõr­gus­hüp­pes sai And­rei Bek­ker 4. ko­ha (1.45 meet­rit) ning Nils-Erik Möl­ler Kuu­sa­lu kesk­koo­list 10. ko­ha (1.30).
Noo­re­ma­te pois­te tei­vas­hüp­pes sai 1.80 meet­ri üle­ta­mi­sega 5. koha Mart­ti Neid­la­ Lok­sa güm­naa­siu­mist.
Lau­päe­val, 28. jaa­nua­ril oli sa­mas ko­has ka TV 10 olüm­pia­võist­lu­se üle-ees­ti­li­se võist­lu­se 46. hooa­ja II etapp. Tü­tar­las­te va­ne­ma gru­pi 60 tõk­ke­jook­sus pää­ses eel­jook­su 11. ko­ha­ga lõ­pe­ta­nud Car­men Pa­jus­te B-fi­naa­li ning kind­lus­tas sel­le või­du­ga kok­ku­võt­tes 7. ko­ha (10,20 se­kun­dit). Kau­gus­hüp­pes sai 4.42 meet­rit hü­pa­nud Alek­sand­ra Kor­tše­no­va 20. ko­ha. Noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te kõr­gus­hüp­pes üle­tas Liis­bet Al­met Kuu­sa­lu kesk­koo­list 1.31 meet­rit, mis an­dis 11. ko­ha.
Va­ne­ma­te pois­te tei­vas­hüp­pes tu­li And­rei Bek­ker 3. ko­ha­le (2.91), 2.41 alis­ta­nud Ris­to Udu­saar sai 11. ko­ha. 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus oli Ris­to Udu­saa­re tu­le­mus 10,34 se­kun­dit, mis an­dis eel­jook­su­des 14. ko­ha.

Eelmine artikkelRaa­si­ku ja Kuu­sa­lu vald osa­le­vad sot­siaalt­rans­por­di­tee­nu­se pak­ku­ja ühis­han­kes
Järgmine artikkelKuu­sa­lu arendab tu­gii­si­ku tee­nu­st