Kuu­sa­lu hool­de­ko­du ar­hi­tek­tuur­sel idee­kon­kur­sil 2 osa­le­jat

1493

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se idee­kon­kur­sil esi­ta­sid oma va­ra­se­ma­te töö­de tut­vus­tu­se 3 ar­hi­tek­tuu­ri­bü­rood: BOA OÜ ning ühispakkumusega firmad Metusala Arhitektid OÜ ja NÜÜD Arhitektid OÜ. Osalejad kva­li­fit­see­ru­sid ja jät­ka­vad tei­ses eta­pis, 29. maiks oo­da­tak­se neilt idee­ka­van­deid, mil­li­se­na võiks Kuu­sa­lu Lau­lu­väl­ja­ku kin­nis­tu­le ehi­ta­da 70-100ko­ha­li­se hool­de­ko­du. Val­lar­hi­tekt Ka­di Raud­la üt­les, et loo­de­ti ak­tiiv­se­mat osa­võt­tu, kuid mõ­le­ma fir­ma noor­te ar­hi­tek­ti­de se­ni­sed tööd an­na­vad loo­tust, et kon­kur­si tei­ne etapp toob hu­vi­ta­vaid la­hen­du­si.

Eelmine artikkelPolitsei aastaraamat
Järgmine artikkelKol­ga met­sa­raie rah­va­koo­so­le­kud jät­ku­vad