Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja pla­nee­ring kin­ni­ta­tud

1338

Val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas Kuu­sa­lu Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu – kin­nis­tu on ja­ga­tud ka­heks. Aad­res­si­le Kesk­väl­jak 2 saab ehi­ta­da ku­ni 10 kor­te­ri­ga ela­mu mak­si­maal­selt 12 ela­ni­ku­le ehk sot­siaal­hoo­le­kan­de­ma­ja. Ehi­ta­da on lu­ba­tud ku­ni 2 hoo­net kõr­gu­se­ga 8 meet­rit. Tei­se­le krun­di­le aad­res­si­ga Kuu­sa­lu tee 1 on ka­van­da­tud ehi­tu­sõi­gus ük­si­ke­la­mu ja abi­hoo­ne ra­ja­mi­seks. Esial­gu oli sin­na pla­nee­ri­tud 4 kor­te­ri­ga ela­mu ehi­tus­või­ma­lus, kuid Vaht­ra 6 oma­ni­ke et­te­pa­ne­kul vä­hen­da­ti ehi­tu­sa­lust pin­da. Ka­he krun­di va­he­le tu­leb ava­lik tee. Kuu­sa­lu val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la üt­les, et nüüd saab ha­ka­ta hoo­le­kan­de­ma­ja ka­van­da­mi­se­ga si­su­li­se­malt te­ge­le­ma.