Kuu­sa­lu ale­vik on saa­nud ki­ri­ku juur­de kau­ni tu­le­des jõu­lu­puu

1021
Kuu­sa­lu jõu­lu­puu ki­ri­kuaias, taa­mal va­na pas­to­raat, ki­rik jääb pa­re­ma­le poo­le.

Kuu­sa­lu rah­vas kii­dab sot­siaal­mee­dias ja ka oma­va­he­lis­tes jut­tu­des, et tä­na­vu on ale­vik saa­nud vä­ga ilu­sa val­gus­ta­tud jõu­lu­puu, mis sei­sab ki­ri­kuaias tii­gi lä­he­dal ja pais­tab kau­ge­le.

Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tu­le­de­ga on ehi­tud en­di­ne ka­he­ha­ru­li­ne ebat­suu­ga, mil­le üks latv mur­dus: „On to­re, et jõu­lu­tu­le­des puud mär­ga­tak­se ja tun­nus­ta­tak­se ning on vaa­del­dav ka kau­ge­malt. Õpe­ta­ja Men­da Kirs­maa kii­tis, et on 62 aas­tat Kuu­sa­lus ela­nud, nii ilu­sat jõu­lu­puud po­le se­ni ol­nud.“

Loe pikemalt 18. detsembril ilmunud Sõnumitoojast. Alates 25. detsembrist on täismahus artikkel kättesaadav ka siinsamas veebis.

Eelmine artikkelOlgu rõõ­mu igast päe­vast
Järgmine artikkelOma­va­lit­sus­te kom­mi­pa­kid las­te­le