Kus on Sinu kodu?

1075

31. detsembri seisuga pannakse lukku valla elanike arv üksikisiku tulumaksu laekumiseks. Vald, mille elanik ma aastalõpu seisuga olen, saab järgmisel aastal osa minu tulumaksust. Raha eelarves teadagi napib, seega on iga elanik vajalik.

Eelneva tõttu on paljud omavalitsused alustanud elanike registreerimise kampaaniatega. Suur osa Eestimaa väiksemaid valdu ja linnu kaotas Tallinna tasuta ühistranspordi  kampaania tõttu inimesi. Eriti valusalt mõjutas see Tallinna lähiümbrust. Nüüd näevad paljud neist vaeva, et elanikke oma koduvalda tagasi meelitada. Millega?

Ideaalses maailmas oleksid elanikud registreeritud oma kodukohta – paika, kus nad elavad ja kus soovivad teenuseid tarbida, piirkonda, mille areng ja käekäik on neile oluline. Isegi kui tööl käiakse mujal, võiks kaunis ja arenguvõimeline kodukoht olla argumendiks.

Paraku on Eestis olukord, kus elukoha registreerimise alused on tihti hoopis teised: tasuta ühistranspordikaart, sobivasse kooli pääsemine, lasteaiakoht, protest kehtiva võimu vastu.

Mitmes valdkonnas on Eesti suutnud oma väiksuse kasuks pöörata ning sellest võitnud. Kindlasti ei saa seda öelda aga kohaliku elu korraldamise kohta. Miks me peame „sebima“ fiktiivseid sissekirjutusi mõnda vanalinna korterisse või lehmalellepoja juurde Tallinnasse, et panna laps soovitud kooli või saada endale taskusse ihaldatud roheline kaart? Kas omavalitsuste vaheline koostöö teenuste pakkumisel on tõesti nii komplitseeritud ja iga sissekirjutusega kaasnev rahaline kasu nii oluline eelarve täiendus, et võitlus käib vahendeid valimata?
Soovin, et võiksin olla sisse kirjutatud kodukohta Anija valda ning see ei saaks takistuseks, kui otsustan mõnda teenust Tallinnas tarbida.

Üks võimalus olukorda parandada on riiklikul tasandil kohaliku omavalitsuse rahastamise süsteemi ülevaatamine. Teine – haldusreformi keskendumine reaalsete küsimuste lahendamisele, mitte kemplemisele, kes kellega liitub ja milline paik kuulutatakse tõmbekeskuseks. Kindlasti peab koostöö erinevate kohalike omavalitsuste vahel olema tõhusam, mitte pidev võitlus inimeste ülemeelitamiseks.

Volikogu liikmena olen valiku ees, kas tõsta ka Anija valla elanike arvu populistlike kampaaniate ja tasuta hüvede jagamisega või mitte. Eelistan suunata kohalikku elu selliselt, et Anija vald oleks oma elanikele koht, kus nad saavad kodule lähedal kõiki vajalikke teenuseid ning tunneksid motivatsiooni panustada oma elukeskkonna ja koduvalla arengusse nii läbi oma tegevuse kui ka laekuva maksutulu. Paraku mõistan neid, kes kulude planeerimisel arvestavad iga võimalusega kokku hoida.

Kutsun lugejaid üles aasta lõpus kaaluma, millise omavalitsuse eelarvesse soovivad järgmise aasta maksutulu suunata, vajadusel ka oma elukohta ümber registreerima. Mõelge, kus on te kodu ja kuidas saaksite selle koha arengusse parimal viisil panustada. Samas tunnen kohaliku omavalitsuse esindajana vastutust elanike ees, muutmaks Anija valda kohaks, millesse panustamine on väärt tegevus.