Kure­kell Kuu­sa­lust osa­les di­sai­ni­kon­kur­sil

2092
Kol­me seie­ri­ga kell ehk ku­re­kell, mille autorid on Kristin Kalamees, Rasmus Merivoo ja Juku-Kalle Adrat Kuusalust.

Kuu­sa­lu ela­ni­kud, kunst­nik Kris­tin Ka­la­mees, fil­mi­mees Ras­mus Me­ri­voo ja ten­ni­set­ree­ner Ju­ku-Kal­le Ad­rat esi­ta­sid Ees­ti Di­sai­ne­ri­te Lii­du ja kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi kon­kur­si­le „Sel­list kin­ki ma ta­hak­sin“ omaloo­dud kel­la. Nen­de ku­re­kell oli koos teis­te kon­kur­si­töö­de­ga näi­tu­sel Tal­lin­nas So­la­ri­ses. Võit­jad kuu­lu­ta­ti väl­ja 23. veeb­rua­ril.
Ras­mus Me­ri­voo kir­jel­das, et kel­lal on tun­ni-, mi­nu­ti- ja se­kun­di­seier eral­da­tud, need ku­ju­ta­vad kol­me kur­ge, töö­ta­vad eral­di meh­ha­nis­mi­de­ga. Kel­la kor­pus on tehtud taas­ka­su­ta­tud ter­ras­si­lauast, ku­red lõi­ga­tud väl­ja me­tal­list.
„Me ei saa­nud au­hin­na­list koh­ta, aga kon­kurss oli ka­su­lik. Ini­me­sed on meie­ga ühen­dust võt­nud ja pa­lu­nud, kas saa­me nei­le sa­ma­su­gu­se ku­re­kel­la te­ha. Kon­tak­tee­rus ka in­ves­tor, kes pak­kus, et võib ra­ha­li­selt toe­ta­da. Ot­sest va­ja­dust meil ei olnud ha­ka­ta kel­la­sid toot­ma, aga nüüd on kindel plaan sellega alustada,“ üt­les Ras­mus Me­ri­voo.

Eelmine artikkelPä­ris­pea selt­si­ma­ja ruu­mi­de ren­ti­mi­ne pääs­te­selt­si­le
Järgmine artikkelSõnumitooja 1. märtsil