Kul­ka pree­mia UL­VI RAN­NA­LE ja JAAN ORUAA­SA­LE

269

Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­rupp ja­gas kol­ma­päe­val, 12. jaa­nua­ril Ees­ti Draa­ma­teat­ris kul­tuu­ri­vald­kon­na aas­tap­ree­miaid 2019. aas­ta eest. 300eu­ro­se pree­mia saa­jaid oli 14, nen­de hul­gas Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand Kuu­sa­lu ning mul­lu­se üld­lau­lu­peo tu­le Har­ju­maa ko­lon­ni juht Jaan Oruaas Ani­ja val­last. Mõ­le­maid pre­mee­ri­ti lau­lu- ja tant­su­peo tu­le­tee­kon­na­le kaa­sa ai­ta­mi­se eest.

Eelmine artikkelApteekide keeruline teema
Järgmine artikkelKaha­la Jär­ve Jää­kas jääb ära