Kuidas mõjutab uus hariduse rahastusmudel Raasiku valda

925

Hariduse uue riikliku rahastusmudeli rakendumine tooks Raasiku vallale hariduskulude kasvu.

Möödunud nädalal ilmus Sõnumitoojas lugu Reformierakonna riigikogu fraktsiooni külaskäigust Raasikule. Lause, et Raasiku põhikooli võib ähvardada sulgemine, oli vallavanema Aare Etsi sõnul ekslik ning vajab selgitamist.

„Küsimus on selles, et haridus- ja teadusministeerium surub läbi põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmist, kuid kohalike omavalitsustega ei ole asja sisuliselt arutatud,“ lausus vallavanem.

Tähelepanu all on uus rahastusmudel, mille ühe variandina peaks riik rahastama koole vastavalt vahemaale. 1.-6. klassi puhul peaks see olema seitse kilomeetrit ja 7.-9. klasside puhul 13 kilomeetrit. Raasiku, Kostivere ja Loo kooli omavaheline kaugus on väiksem ning seetõttu satuksid need omavalitsused löögi alla ning valdade koormus koolide rahastamisel kasvaks.

„Lisaks sisaldab uus mudel investeerimiskomponendi kaotamist, õpetajate koolituskulude vähendamist ja muud olulist,“ täiendas Aare Ets.

Vallavanem selgitas, et haridusministeerium soovib kehtestada õpetajate 20protsendilise palgatõusu, kuid sellest vaid 4,2 protsenti tuleb riigilt ning ülejäänu kohalike omavalitsuste eelarvetest. Raasiku vallale tähendaks see, et riigi rahastus väheneks 6,8 protsenti. Halvem oleks olukord Harjumaal vaid Jõelähtme vallas – rahastus väheneks 8,4 protsenti. Võidaksid Kõue, Anija, Keila vald, Loksa linn.

„Haridusreformi osas on rohkem küsimusi kui vastuseid. Kohalikud omavalitsused kasutavad võimalusi, et seadusandjaid oma olukorrast teavitada.
Seetõttu sai Raasiku valda puudutav küsimus Reformierakonna riigikogu fraktsiooni visiidi ajal tõstatatud ning ei tähenda, et peaksime kooli sulgema,“ sõnas vallavanem.

Riigikogu liige ja endine Raasiku vallavanem Andre Sepp ütles, et uus reform on alles tegemisel ning segadust nende rakendusplaanidega on veel kõvasti. Hiljuti oli riigikogus kohtumine haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kalle Küttisega ning tema sõnade kohaselt vahemaade diferentsi järgmisel aastal ei rakendata. Plaan on seda arutada ja rakendada tulevikus.

„Kohtumisel Raasiku põhikoolis oli hea kuulda koolidirektori kiitust õpetajate kohta ja vallavalitsuse nägemust uue koolihoone perspektiivist. Hoone  makett on kooli fuajees kõigile nähtav. Kurb, kui kogu riigipoolne rahastus selle realiseerumist ei toeta,“ lisas Andre Sepp.

Raasiku valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Ardo Niinre ütles, et Raasiku põhikool on tugev ja elujõuline: „Praegu on 138 õpilast ning viimastel aastatel on neid juurde tulnud, ka teistest valdadest. Usun, et kooli püsimine ei ole ohus.“