Kuidas hoida tuba soojas ja punane kukk katusest kaugel ehk meeldetuletusi talviseks kütteperioodiks

2907

Igal aastal saab ligi 300 tulekahjut alguse suitsulõõris süttinud tahmast, katkisest küttekoldest või siis kütteseadme valest kasutamisest. Taolisi põlenguid on võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega.

Tulekahjude põhjused: katkised kütteseadmed ja nende vale või hooletu kasutamine, ahju ülekütmine, praod kütteseadmetes, ahjuukse  lahtijätmine, valesti või omavoliliselt ehitatud küttekolded, pühkimata korsten, küttekolde ees hoitav põlevmaterjal, rõivaste kuivatamine lahtise tule või kõrge temperatuuri juures, rohkeid sädemeid tekitava materjali kasutamine ahjus ja kaminas, plahvatusohtlike esemete põletamine.

Kütteseadme hooldus
Uus kütteperiood on taas käes ning suur hulk korstnaid on veel pühkimata ning küttekollete korrasolek üle kontrollimata. Korstnapühkija kutsumiseks on viimane aeg – järjekorrad korstnapühkijate juurde on pikad ning kuuma ahju pühkida pole võimalik.

Enne kütteperioodi algust ei pea mitte ainult korstnat pühkima, vaid kogu küttesüsteem tuleb kriitilise pilguga üle vaadata – ega lõõrides pliitides, soemüürides, ahjudes ja korstnates pole pragusid ning kusagilt suitsu sisse ei aja. Samuti tuleb kontrollida, et korsten pole pigitunud ning kas tahmaluugid käivad kindlalt kinni.

Aastaringse puiduga kütmise korral tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda, hooajaliselt kasutatavaid üks kord enne kütteperioodi algust ja gaasikütteseadmeid üks kord aastas. Eramus tohib korstnat ise puhastada, kuid üks kord viie aasta jooksul tuleb kutsuda seda tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Ridaelamus ja korteris peab vähemalt kord aastas käima kutseline korstnapühkija.

Kuidas kütta
Ahju peaks kütma kuiva korraliku halupuuga. Puitmaterjalid, mis on värvitud, immutatud või muul viisil kemikaalidega töödeldud, ei sobi kütmiseks.
Puidus olev keemia talletub küttekolde seintele ja hiljem on seda kätte saada väga keeruline. Sama kehtib olmeprahi põletamise puhul.

Umbkoldega ahjul puudub kolde all tuharuum, mille kaudu kolle õhku saab. Õhk tuleb koldesse läbi sisemise koldeukse (tõmbeukse). Enne kütmist tuleb kolle vanast tuhast puhastada. Kui puud on süttinud, pannakse tõmbeuks kinni, välisuks jääb lahti. Kui kütus 10-20 minuti pärast intensiivselt põleb, võib välisukse koomale lükata. Välisukse võib sulgeda alles siis, kui leeki pole näha ja ahju on jäänud vaid hõõguvad söed. Siibri võib sulgeda paarkümmend minutit pärast ahju välisukse sulgemist. Soovitav on jätta väike pilu, mitte siiber täielikult sulgeda. Restkolde puhul suletakse koldeuks täielikult, kui puud on üleni leekides. Kolle saab õhku läbi tuharuumi ja resti.

Siiber peab olema kütmise ajal täielikult avatud.

Ahi hakkab sooja andma alles siis, kui kütmisest on veidi aega möödas. Külmade ilmade korral ära lisa järjest puid ahju juurde vaid küta ahjutäis paar korda päevas.

Tahmapõlengud
Igal aastal saab päästeamet ligi 200 väljakutset tahmapõlengutele. Tahm tekib kütuse mittetäielikul põlemisel. Lõõrides oleva liigse tahma ja pigi süttimine võib põhjustada lõõride ja korstna kuumenemisest tulekahju samas hoones või korstnast kõrgelt välja käiva leegi ja sädemete tõttu ohustada lähedal­olevaid maju.

Tahmapõlengu vältimiseks, tuleb küttekoldeid regulaarselt hooldada, kütta kvaliteetse materjaliga ning õigesti.


Kokkuvõte

1. Ära küta rikkis küttekollet.
2. Hoolda küttekollet.
3. Pühi korstnat vähemalt üks kord aastas. Eramus tohib korstnat pühkida ise, ridaelamus ja korteris peab tegema seda tööd kutseline korstnapühkija.
4. Kasuta pliitide ja ahjude parandamiseks elukutselise pottsepa abi.
5. Ära hoia kergesti süttivaid asju küttekoldele liiga lähedal. Tulekahju võib tekkida soojusülekandest või lenduvast sädemest.
6. Ära lahku kodust ega mine magama enne kui kütmine on lõppenud.
7. Ära küta ahju liimpuidu, saepuruplaadi, olmejäätmetega.
8. Ära küta ahju ega pliiti särtskuumaks.
9. Tühjenda küttekolle sütest alles peale nende jahtumist. Veendu, et tuhas ei oleks hõõguvaid tükke.
10. Ära küta rikkis küttekollet.
11. Ära sulge siibrit, kui koldes on veel lahtist tuld või siniselt hõõguvaid söetükke.

Eelmine artikkelKütuse vargus ettevõtte hoovil
Järgmine artikkelPõllumehed hindavad tänavust sügist väga raskeks