Kuidas Anijal ja Raasikul LEADER-programmist raha saada

1447

Ida-Harju Koostöökoja esmaspäevasel infopäeval Kehras oli esindatud kümmekond organisatsiooni.

„Kui teil on mingigi idee olemas, mida võiks teha, minge juba homme nõustaja juurde oma projekti kava arutama,“ soovitas üks LEADER programmi nõustajatest Marge Raja. „Kahju on näha, kui hea ja piirkonnale kasulik asi jääb korralikult läbimõtlemata projekti tõttu tegemata.“

See aasta on esimene, kus Anija, Raasiku, Kose ja Aegviidu vald saavad LEADER-programmist Ida-Harju Koostöökoja kaudu raha taotleda. Kevadise taotlusvooruga toetati Anija vallast 9 projekti 1 025 418 krooniga ja Raasiku vallast 7 projekti kokku 1 312 804 krooniga.

Sügiseses voorus jagatakse kevadest üle jäänud ja mõnest projektist loobumise tõttu saadud lisaraha: meetmes „Teeme koos“ 334 770, „Kodukant korda“ 80 336 ja „Tööd ja leiba“ 756 458 krooni. Taotluste esitamise aeg on 27. oktoober kuni 1. november ja hindamiskomisjoni otsused projektide kohta peaks Ida-Harju Koostöökoja tegevjuhi Tiina Sergo sõnul olema tehtud enne jõule: „Et PRIAs võib projekti kinnitamine võtta aega  kuni neli kuud, tuleks arvestada poole aastaga, enne kui kindel rahastamisotsus käes.“

PRIA-lt kinnitused saamata
Kevadise vooru projektidele ei ole PRIAst ikka veel kinnitusi, olgugi et esimesi vastuseid oodati juba jaanipäevaks. Lubatud on, et oktoobriks kinnitused tulevad.

Pika ooteajaga ei olnud enamik rahataotlejaid arvestanud ja mitu projekti on juba ära jäetud või edasi lükatud. Olgugi et projekti elluviimisega võib alustada kohe pärast PRIA-le taotluse esitamist, toimub see omal vastutusel ja sellise sammu on ette võtnud vaid üks taotlejatest: MTÜ Raasiku Lipkond pidas maha noorte suvelaagri.

Võrreldes kevadise taotlusvooruga on vähendatud taotletavaid miinimumsummasid, mis nüüd on 10 000 krooni. „Teeme koos“ meetme puhul on see täiesti kaotatud.

„Kevadel oli meil üks intsident, kus taot­lussumma oli väiksem kui mii­­nimummäär – ja mis me siis tegema peame, kas palu­me projekti suuremaks kirjutada?“ kirjeldas Tiina Sergo. „Selline olukord ei tundunud loogiline.   Näi-teks, kui noored tahavad teha mõnd üritust, mis läheb maksma vaid viis tuhat krooni, aga miinimummäär on 25 000 krooni.“

Kui kevadel saadeti mõnda projekti korduvalt täienduste tegemiseks tagasi, siis nüüd tehakse seda vajadusel vaid ühe korra.

„See venitas asjatult otsuste tegemist ega olnud aus nende suhtes, kes olid kohe korraliku projekti esitanud. Me pakume piisavalt nõustamist varem, et saaks kohe korrektse projekti esitada,“ selgitas Tiina Sergo.

LEADERi määrus samuti muutmisel
Uuendusena küsitakse MTÜde liikmete nimekirja, mille pikkus otseselt taotlemisele piiranguid ei sea, kuid võib võrdsete projektide korral tuua eelise. Et septembris muudetakse ka Leader’i määrust, võib see omakorda mõningaid muudatusi kaasa tuua.

„Mis me veel märkasime esimese vooruga, oli see, et kuigi taotluste esitamiseks andsime kaks nädalat, toodi lõviosa projektidest meile viimasel kahel päeval ja eriti viimasel kahel tunnil,“ kirjeldas Tiina Sergo. „Sel aastal siis olemegi lühendanud selle aja viiele päevale.“

Raha saamine pole lõpuni kindel ka pärast PRIA-lt nõus­­­­­oleku saamist, kui taotleja kõiki nõudeid ei täida. Näiteks tuleb PRIAt oma tegevustest teavitada seitse töö­päeva ette, vabatahtlikute töö puhul neli päeva. Samuti peavad alati infomaterjalidel olema LEADERi logod.

 „Sel­liste pealtnäha tühiste eksi­muste pärast võidakse raha väljamaksmisest keelduda,“ ütles Tiina Sergo.

Järgmine infopäev toimub 17. septembril Kosel. Põhjalikum koolitus taotlusprojektide kirjutamise kohta, sealhulgas raamatupidamisest, peetakse 9. oktoobril.


Väldi projekti tegemisel kevadisi vigu
Et esimeses voorus ei vastanud paljud projektid nõuetele ja vajasid täiendusi, tõi Tiina Sergo välja punktid, millele tasuks enam tähelepanu pöörata:
Taotlusvormi täitmine peaks olema täpsem – oli eelarveid valesti arvutatud, näiteks tulumaks ära jäetud, infot valedesse lahtritesse pandud.

Hinnapakkumisi peab olema vähemalt kolm, soovitatav ka väikeste summade puhul ning need peavad olema võrreldavad ja korrektselt vormistatud.
Samuti olid mõnel korral hinnapakkuja ja taotleja omavahel seotud, näiteks sama inimene on juhatuses, mis ei ole lubatud.

Ehitusluba peab olema enne olemas ja õigele objektile.

Projektid ei tohi üksteisest sõltuda – esitati ühes projektis akendevahetus ja teises fassaadi kordategemine, kusjuures ühte ei saa teha teiseta.

Eelmine artikkelVargus Soodla külas
Järgmine artikkelKehra veeprojektiga korrastatakse trasse ka Anija valla külades