Kui kaugel on Raasiku valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine?

1393

Vastab Raasiku valla vee-ettevõtte OÜ Raven tegev­juht TIIT REEDER: „Seda, millal kopp maasse lüüakse, me veel ei tea. Loodetavasti juhtub see järgmisel suvel, kuid ei julge  lubada. Praegu koostab OÜ Raven abiraha taotlust Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Alles siis, kui toetus on käes, saab rääkida konkreetsemalt.  Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni arendamise kava on vallas uuendamisel, see on vajalik alusdokument,  et  taotleda  ühtekuuluvusfondidest abiraha.
ÜVK-töid on plaanis teha 12 aasta jooksul ning need on jagatud kolme etappi: Aruküla ja Raasiku ÜVK osaline ehitus ja rekonstrueerimine; Aruküla ja Raasiku ÜVK ehitus kogu põhiprojekti ulatuses; kõigi asulate ÜVK täismahus väljaehitamine ja rekonstrueerimine. Kes soovib saada täpsemat infot tänavate kohta, kuhu on plaanis torustik ehitada, võib seda küsida otse OÜst Raven.“

Eelmine artikkelSõnumitooja tellimisest
Järgmine artikkelLoksa linn müüb tuletõrjedepoo