KuEL tun­nus­tab elu­laa­di et­te­võ­tet

650
JANNE KERDO.

Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit (KuEL) tun­nus­tab es­ma­kord­selt Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­vat elu­laa­di et­te­võ­tet või et­te­võt­jat. Et­te­pa­ne­kuid oo­da­tak­se ku­ni 8. det­semb­ri­ni. KuE­Li ju­ha­tu­se lii­ge Jan­ne Ker­do sel­gi­tab, et elu­laa­di et­te­võt­ja väär­tus­tab ko­ha­lik­ku kesk­kon­da ja paik­kon­na­le omast või tööt­leb ko­ha­lik­ku too­rai­net: „Meie val­las on eri­ne­vaid et­te­võt­teid, ena­mik neist väi­keet­te­võt­ted. Oo­ta­me et­te­pa­ne­kuid, soov on tun­nus­ta­da elu­laa­di et­te­võ­tet rah­vaal­ga­tu­se tu­le­mu­se­na. Pa­ne­me kan­di­daa­did pin­ge­rit­ta vas­ta­valt sel­le­le, kui mit­mel kor­ral on neid esi­ta­tud, ja tee­me va­li­ku. Tu­le­val aas­tal tun­nus­ta­me mõ­ne tei­se vald­kon­na et­te­võt­jaid.“ Tunnustus antakse üle valla tänupeol.

Eelmine artikkelRaasiku rahvamaja tähistas 55. sünnipäeva
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kesk­koo­lis al­gab uuest aas­tast mad­ru­seõ­pe