Kü­la­de ka­rao­ke­võist­lu­se või­tis Ala­ve­re

571

Lau­päe­val, 17. no­vemb­ril oli Ala­ve­re rah­va­ma­jas Ani­ja val­la kü­la­de ka­rao­ke­võist­lus Naab­rist Pa­rem. 10 aas­tat ta­ga­si Ala­ve­rest al­gu­se saa­nud võist­lu­sel osa­le­sid tä­na­vu Här­ma­ko­su, Ki­vi­loo kü­la ja Ala­ve­re­kad. Neid hin­da­sid rii­gi­ko­gu liik­med Mai­re Au­nas­te ja Har­di Vol­mer ning Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Jaa­nus Ka­lev. Pa­ri­maks tun­nis­ta­ti Ala­ve­rekas, ke­da esin­da­sid Al­lar Tal­vik, Siim Sün­de­ma ja Krist­jan Huul. kes või­tis ka rah­va lem­mi­ku tiit­li. Tei­seks tu­li Här­ma­ko­su: Sand­ra Vi­li­mäe, Kris­tii­na Kuus­pa­lu ja Älis Abo­li­na. Kol­man­da ko­ha said mul­lu­sed kor­ral­da­jad Ki­vi­loost – Ai­vo, Ebe ja Ree­li­ka Vir­ma.

Eelmine artikkelSR Veod aren­dab Kiiu ale­vi­ku Tal­lin­na-pool­set vä­ra­vat – Lil­leo­ru pla­nee­rin­gua­la
Järgmine artikkelAru­kü­la ÜVK ehi­tus al­gab det­semb­ris