Kriisinõustamise koolitus Raasiku vallas

1156

Koolitus toimub kahes osas, 12. ja 26. aprillil Raasiku vallamajas. Korraldaja Õnnela Metsaorg: „Igapäevaelu näidetele tuginedes ja teooriast selgitust otsides arutatakse, kuidas ära tunda üksikisiku kriisi ning kuidas toetada inimest kriisist väljumisel. Koolitus on teine osa Leader-programmi toetatavast projektist, kuhu kuuluvad ka väikelapse esmaabikoolitused.“ Kriisinõustamise koolitaja on Tiina Naarits-Linn: „Koolituse eesmärk on tegeleda teadmiste ja kogemustega, mis toetavad traumaatilistes ja tupikuna näivates kriisiolukordades ise paremini toimetulekut ning teiste toetamist.“ Koolitusesarja korraldab Aruküla perekeskus Männikäbi.