Kõrvemaale supluskoht

1397

Anija vallavolikogu algatas märtsis Pillapalu külas Ojaallika maaüksuse detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Vallaarhitekt Inga Vainu selgitas, et Kõrvemaa suusa- ja matkakeskuse territooriumil asuvasse jõesängi soovitakse teha väike tiik ning avaliku kasutusega puhke- ja supluskoht.