Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi ren­di­jaa­mad on ava­tud

21

Ala­tes 1. ap­ril­list on taas või­ma­lik lae­nu­ta­da jalg­rat­taid Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi ren­di­jaa­ma­des. „Kõik jaa­mad töö­ta­vad, rat­tad on hool­da­tud ja puh­tad, oo­ta­vad,“ üt­les Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja Ta­nel Laan­mäe. Nel­jan­da hoo­aja esi­me­sel nä­da­lal lae­nu­ta­ti Rat­ta­rin­gi rat­taid 10 kor­da, kõik lae­nu­ta­mi­sed olid Aeg­vii­dust. Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gil on kok­ku 9 me­hi­ta­ma­ta ren­di­jaa­ma, mis asu­vad Keh­ra raud­tee­jaa­ma juu­res, Aeg­vii­dus Ter­vi­se­de­poo kõr­val, Ala­ve­res rah­va­ma­ja ees, Ani­ja mõi­sa ai­da juu­res, Aru­kü­la ja Raa­si­ku raud­tee­jaa­ma­de juu­res, Kuu­sa­lu te­ha­se vas­tas asu­va park­la juu­res, Ko­sel uju­la ja Jõe­läht­me val­las Kos­ti­ve­re li­pu­väl­ja­ku kõr­val park­las. Rat­ta ren­ti­mi­ne mak­sab 1 eu­ro tund, mii­ni­mum­ta­su on 2 eu­rot. Rat­ta lae­nu­ta­mi­seks on va­ja­lik nu­ti­te­le­fon ja pan­ga­kaart.

Eelmine artikkelAru­kü­la ja Keh­ra tüd­ru­kud võit­sid kä­si­pal­li mi­ni­lii­gas esi­koh­ti
Järgmine artikkelHC Keh­ra A-klas­si noor­me­hed on Ees­ti kä­si­pal­li­meist­rid