Kõrvemaa matka- ja suusakeskus plaanib laieneda

1375

Kõrvemaa keskuse juurde kavandatakse kuni 9 väikest puhkemaja, teenindushooned, mänguväljak, välibassein ja muud.
15. – 28. aprillini on Anija vallavalitsuses avalikul väljapanekul Kõrvemaa matka- ja suusakeskuse detailplaneering.

Vallavolikogu võttis Põhja-Kõrvemaa matka- ja suusakeskuse planeeringu vastu 26. märtsil. Planeeringu tellis OÜ Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus, selle koostas OÜ Innopolis Insenerid.

Abivallavanem Valeri Jõgioja selgitas, et ettevõttel on kavas praegust puhkekeskust laiendada.

Planeeritava ala pindala on 6,89 hektarit ning planeeringualad asuvad Pillapalu külas Jägala-Käravete maantee ääres kolmel krundil – Ojaallika, Oja ja Ojamäe.

Planeeringu eesmärk on arendada maaüksusel puhke- ja turismimajandust – pakkuda inimestele uusi puhkamis-, sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusi. Detailplaneeringuga määratakse kinnistutele ehitusõigused, kruntide hoonestusala, juurdepääsuteed ning lahendatakse tehnilised kommunikatsioonid ja haljastus.

Praegu on Oja maaüksusel 7 hoonet – söögi- ja seminarihoone, teenindushoone, ait, saun, kuur, pesemis-majutushoone, abihoone ning parkla, mis mahutab 150 autot. Kompleksis on igapäevaselt tööl 6 inimest, öösiti valvur.

Detailplaneeringuga on Oja krundile kavas veel ehitada külaliste majutamiseks kuni kaks 60-70-ruutmeetrise pindalaga  puhkemaja, teenindushoone, aastaringselt kasutatav välibassein, laste mänguväljak ja poolik korvpalliväljak. Ojamäe maaüksusele planeeritakse kuni 7 puhkemaja, seminaride ja teenindushoone, parklad. Ojaallika maaüksusele hooneid ei  rajata.

Planeeringus on tingimus, et Ojamäe kinnistule kavandatavale hoonestusalale rajatavate majade vahekaugus peab olema vähemalt 20 meetrit ning majad ei tohi asuda ühtlases rivis. Planeeringualal ei ole arhitektuuri- ega kultuurimälestisi, kuid muinsuskaitseamet soovitas hoonete rajamisel võtta eeskuju külaarhitektuurist, kasutada selleks ajaloolisi ja piirkonnale omaseid materjale – puitu ja kivi ning ehitustavasid.

Planeering on avalikustamisel kaks nädalat, sellega on võimalik tutvuda vallavalitsuse kantseleis. Detailplaneeringu avalik arutelu on 5. mail.

Eelmine artikkelXXXIX Kloostriturniiri mälumäng
Järgmine artikkelOÜ Koduaken aknad valmivad Härmakosus