Koroo­na­vii­ru­ses­se hai­ges­tu­nud Ida-Har­jus

455

Es­mas­päe­va­se sei­su­ga on Kuu­sa­lu pe­rears­ti­de suu­na­mi­se­ga ko­roo­na­vii­ru­se tes­ti te­ge­ma saa­de­tu­te tu­le­mu­sed ol­nud ne­ga­tiiv­sed. Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si sõ­nul on aad­res­siand­me­te jär­gi Kuu­sa­lu val­las 6 ko­roo­na­vii­ru­se koh­ta po­si­tiiv­se diag­noo­si saa­nud ini­mest, kas nad kõik te­ge­li­kult val­las ela­vad, se­da ei tea. Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann üt­les, et Lok­sal on ko­ha­li­ke pe­rears­ti­de tes­ti­mi­se­le suu­na­tud pat­sien­ti­dest kol­mel ol­nud po­si­tiiv­se tu­le­mus. Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et pe­rears­ti­delt saa­dud in­fo ko­ha­selt po­le Raa­si­ku val­da uu­si po­si­tiiv­se diag­noo­si saa­nud ini­me­si juur­de tul­nud.

Eelmine artikkelVEL­JO TOR­MI­SE vir­tuaal­se ar­hii­vi loo­mi­ne
Järgmine artikkelOma­nik pa­ni Lok­sa hool­de­ko­du täie­lik­ku ka­ran­tii­ni