Ko­roo­na­vii­rus Ida-Har­jus

83

Eel­mi­seks nä­da­laks oli ko­roo­na­vii­rus jõud­nud taas kõi­gis­se Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­tes­se. Möö­du­nud nä­da­lal tu­vas­ta­ti vii­rus Ani­ja val­la 3, Kuu­sa­lu val­la 8, Raa­si­ku val­la 4 ja Lok­sa lin­na 1 ela­ni­kul. Na­ka­tu­mis­näit 100 000 ela­ni­ku koh­ta on Ani­ja val­las 48,35, Kuu­sa­lu val­las 124,8, Raa­si­ku val­las 79,2 ning Lok­sa lin­nas 39,6. Ani­ja val­las kor­ral­dab OÜ Eld­red pü­ha­päe­val, 29. au­gus­til Keh­ra koo­li­ma­jas mass­vakt­si­nee­ri­mi­se. Süs­ti­tak­se ka­he­doo­si­list Pfi­ze­ri vakt­sii­ni.

Eelmine artikkelIseseisvuse taastamise tänumedalid Raasiku, Anija ja Kuusalu valla inimestele
Järgmine artikkelAru­kü­las on sel su­vel pal­ju ehi­tus­töid