KOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la MTÜ-de­le

606
Kehra ait-kuivati.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus kin­ni­tas 27. mail Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mi tä­na­vu­se ke­vad­voo­ru toe­tu­sed. Kok­ku ja­ga­ti 150 000 eu­rot, ra­ha said 53 MTÜd Har­ju­maalt ja Tal­lin­nast.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid HO­Li si­se­tur­va­li­su­se nõu­nik Maie Lib­lik, prog­ram­mi eks­pert An­ne Lind­ma, Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­se Ko­du­kant esin­da­ja­te­na An­ne­li Ka­na ja Hei­no Ala­niit ning MTÜ Ühen­dus Loov Nõm­me ju­ha­tu­se lii­ge Ül­le Mitt.

Ani­ja vald
MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam saab näi­tu­se „Meie soo­me­poi­sid“ jaoks 1999,40 eu­rot. Näitus on kavas avada tänavu augustis.

Voo­se Va­baa­ja­kes­kus MTÜ-le an­tak­se 2000 eu­rot kü­la­ki­no he­li­süs­tee­miks ning Voo­se Kõrts MTÜ-le 1621,20 eu­rot pe­su­ruu­mi ra­ja­mi­seks, et soo­dus­ta­da ko­gu­kon­na­te­ge­vust.

Ing­ver MTÜ-d toe­ta­tak­se Keh­ra ait-kui­va­ti väl­jae­hi­ta­mi­seks 2000 eu­ro­ga.

Kihm­la-Sa­lu­mäe MTÜ saab 607 eu­rot pro­jek­ti­le „Kuu­la­me, lau­la­me, tant­si­me!“.

Kuu­sa­lu vald
Joa­ves­ki ja Nõm­me­ves­ki Kü­la­de Seltsile an­tak­se 2000 eu­rot raa­ma­tu „Joa­ves­ki kü­la lu­gu“ koos­ta­mi­seks ja trük­ki­mi­seks. Joa­ves­ki Kü­la MTÜ saab 1930,50 eu­rot Joa­ves­ki rah­va­ma­ja­le pil­jar­di­laua ost­mi­seks.

Jalg­pal­lik­lu­bi Kuu­sa­lu Ka­lev saab 1722,80 eu­rot Kuu­sa­lu staa­dio­nil kor­ral­da­ta­va jalg­pal­li­päe­va toe­tu­seks.

Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si toe­tus on 780 eu­rot – Ju­min­da pool­saa­re noor­te­le me­re­pääst­ja­te­le me­re­sõi­du põ­hi­tõ­de­de tut­vus­ta­mi­seks.

Kõn­nu Kü­la­selt­si toe­ta­tak­se Kõn­nu kü­la­ma­ja aken­de osa­li­seks va­he­ta­mi­seks 1997,15 eu­ro­ga.

MTÜ-le Sal­mis­tu Paa­di­mees an­tak­se 2000 eu­rot me­re­pääst­ja­te­le varustuse jaoks.

MTÜ-le Po­hi­ran­na eral­da­tav toe­tus on 1907,40 eu­rot Po­pUp tel­ki­de ost­mi­seks Lee­si rah­va­ma­ja­le.

Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selts saab 1966,68 eu­rot pro­jek­ti­le „Män­gi­me ja hän­gi­me“.

Raa­si­ku vald
Pe­re­kes­ku­se­le Män­ni­kä­bi an­tak­se 1738,54 eu­rot väi­ke­las­te­le so­bi­li­ku män­gu­kesk­kon­na loo­mi­seks.

Eelmine artikkelSal­mis­tu ran­naa­la hal­da­jaks va­li­ti HAL­JA­SON OÜ
Järgmine artikkelRAS­MUS ME­RI­VOO teeb Kuu­sa­lus män­gu­fil­mi „Kratt“