KOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

770

Ani­ja val­last saa­vad KO­Pi sü­gis­voo­rust toe­tust 6, Kuu­sa­lu val­last 5, Raa­si­ku val­last 2 pro­jek­ti.

Eel­mi­sel nä­da­lal kin­ni­tas HO­Li ju­ha­tus maa­kond­li­ku hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) sü­gis­voo­ru toe­tu­sed. Ka­hest meet­mest saa­vad 56 pro­jek­ti kok­ku 94 822,53 eu­rot. Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest toe­ta­tak­se 18 pro­jek­ti kok­ku 28 980,11 eu­ro­ga, elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest 38 pro­jek­ti kok­ku 65 842,42 eu­ro­ga. Ühe pro­jek­ti jaoks sai taot­le­da ku­ni 2000 eu­rot.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la MTÜ­de esi­ta­tud 6 pro­jek­ti saa­vad KO­Pist kok­ku 9057,09 eu­rot.

Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest eral­da­ti MTÜ­le Keh­ra Raud­tee­jaam 1692 eu­rot 9. aja­loo­kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­seks. Ani­ja Val­la Mä­lu­män­gu Selts saab 874,09 sü­gi­sest ke­va­de­ni kest­va val­la mä­lu­män­gu­sar­ja kor­ral­da­mi­seks ning Voo­se Kü­la­selts 501 eu­rot kü­last vi­deok­li­pi te­ge­mi­seks.

Elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest saab MTÜ Ing­ver 2000 eu­rot Keh­ra ait-kui­va­ti­le vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni ehi­ta­mi­seks, Voo­se Kü­la­selts 2000 eu­rot kü­lap­lat­si vä­li­käim­la­le ko­gu­mis­ma­hu­ti ost­mi­seks ning MTÜ Voo­se Kõrts 1990 eu­rot Voo­se Päi­ke­se­ko­du vä­lis­val­gus­tu­se ja val­gus­lo­go val­mis­ta­mi­seks.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la MTÜ­de esi­ta­tud 5 pro­jek­ti toe­ta­tak­se elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest kok­ku 8719,28 eu­ro­ga.

MTÜ­le Öko­kul­ler an­tak­se loo­du­ses ava­li­ke üri­tus­te, mat­ka­de ja muu lä­bi­vii­mi­seks elekt­ri­ge­ne­raa­to­ri, õp­pe­tel­gi ja lau­da­de-pin­ki­de soe­ta­mi­seks 2000 eu­rot. Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts saab Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja­le an­samb­li­män­guks va­ja­li­ku teh­ni­ka ost­mi­seks 1983,60 eu­rot, MTÜ Joa­ves­ki Kü­la 1653 eu­rot Joa­ves­ki rah­va­ma­ja puh­ke­toa si­sus­ta­mi­seks. Ka­sis­pea Kü­la­selt­si pro­jek­ti­le „Tuu­le ja sa­ju eest var­ju“ eral­da­ti 1116 eu­rot, see lä­heb ka­he pop-up tel­gi ost­mi­seks. Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selt­si pro­jek­ti­le „Män­gi­me ja hän­gi­me“ antakse 1966,68 eu­rot Kol­ga las­teaia aia juur­de vä­li­ten­ni­se­laua ja ka­he is­tu­mis­ree­lin­gu pai­gal­da­mi­seks.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­last saa­vad toe­tust kaks pro­jek­ti, mõ­le­mad elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest, kok­ku 3350 eu­rot.

MTÜ Raa­si­ku Ra­jad taot­les toe­tust Kurg­la tii­ki­de õp­pe-mat­ka­ra­ja ta­ris­tu ra­ja­mi­seks, toe­tus­sum­ma on 2000 eu­rot. MTÜ Tuu­le­kell saab Raa­si­ku kuns­ti­keld­ris­se po­ti­ked­ra ost­mi­seks 1350 eu­rot.