Konkurss „Aasta Õpetaja 2010“

732

Harju maavalitsus, Harjumaa Haridustöötajate Liit koostöös Harjumaa Omavalitsuste Liiduga kuulutavad välja konkursi „Aasta Õpetaja 2010“.

Konkursi  eesmärk on tunnustada ja tutvustada üldsusele haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse ja piirkonna elu ning pälvinud tunnustust oma valla või linna elanike hulgas.

Kandidaate võivad esitada õpilased, lapsevanemad, pedagoogide ühen­dused ja kollektiivid, omavalitsuste liidud, kohalikud omavalitsused ning üksikisikud, haridusasutuse juhtkond jne. Argumenteeritud ettepanekud esitatakse õppeasutuse hoolekogule, kes koos ametiühingu organisatsiooni poolt volitatud esindajaga hindab laekunud esildisi ja otsustab, keda ja missuguste argumentide alusel esitada kandidaatidena Harju maavalitsuse, Harjumaa Oma­valitsuste Liidu ja Harjumaa Haridustöötajate Liidu ühiskomisjonile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 22. mai 2010. Õppeasutuste hoolekogude esildiste põhjal otsustab komisjon, kellele omis­tada Aasta Õpetaja nimetus.

Selle nimetuse vääriliseks tunnistatute hulgast valib komisjon välja esindaja, kelle maakond saadab Aasta Õpetaja konkursi  üleriigilisele kokkutulekule. Esildised palume saata Harju maavalitsuse haridusosakonda aadressil Roosikrantsi 12, 15077, Tallinn, märksõna „Aasta Õpetaja 2010“ või e-postile: robert.sadovski@mv.harju.ee.

Eelmine artikkelVargus Kiviloo külas
Järgmine artikkelAugustis alustatakse Lilli küla seltsimaja ehitamist