Komis­jon: jät­ka­ta Lok­sa ja Kuu­sa­lu sund­liit­mist

1630

Va­ba­rii­gi va­lit­sus hak­kab lä­hia­jal aru­ta­ma oma­va­lit­sus­te sund­liit­mi­si. In­ter­ne­tis on ava­li­kus­ta­tud Põh­ja-Ees­ti piir­kond­li­ku ko­mis­jo­ni pro­to­koll, kus on sei­su­koht ka Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühen­da­mi­se koh­ta. Mär­gi­tud on, et Lok­sa lin­na fi­nants­või­me­kus on ma­dal. Ku­na Lok­sa on kes­kus laie­ma­le piir­kon­na­le, toe­tab see ka­he oma­va­lit­su­se si­du­sust ühen­da­mi­sel.
Piir­kond­lik ko­mis­jon teeb va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku jät­ka­ta Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na sund­liit­mi­se me­net­lu­se­ga, ku­na oma­va­lit­su­sed ei ole esi­ta­nud me­net­lu­se lõ­pe­ta­mi­seks pii­sa­valt kaa­lu­kaid põh­jen­du­si ühi­ne­mi­se­ga kaas­ne­va ne­ga­tiiv­se mõ­ju koh­ta. Kui va­lit­sus nõus­tub et­te­pa­ne­ku­ga, on Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na amet­ni­kel ees töö­roh­ke su­vi – se­ni ei ole ühen­da­mi­se suu­nas sam­me teh­tud, kuid ees on ühi­sed va­li­mi­sed.

Eelmine artikkelAni­ja val­la bee­bi­pi­du
Järgmine artikkelMiks ei ole Lok­sa linn jät­ku­suut­lik?