Kolgas põles väikebuss

1314

6. veebruaril kell 7.19 teatati Kolga alevikus lahtise leegiga põ­levast väikebussist. Buss süttis seis­mise ajal, inimesi selles ei ol­nud. Põlengu kustutasid Kolga va­batahtlikud päästjad. Sündmus­kohale jõudnud Loksa mees­kond eemaldas akujuhtmed. Väi­ke­bussil hävis mootor ja osa sa­lon­gist. Tulekahju süttimise põh­jus ei ole teada.