Kol­ga­kü­las sai al­gu­se jär­je­kor­ras ju­ba 26. mä­lu­män­gu­hooaeg

39
Kolgaküla rahvamaja

AND­RES KAAR­MANN

Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas al­gas jär­je­kord­ne mä­lu­män­gu­hooaeg. Esi­me­ses män­gus osa­lesid kok­ku 40 võist­kon­da ning esi­ko­ha ja­ga­sid oma­va­hel eel­mi­se hooa­ja üld­võit­ja Ma Ja Sa ning Wär­ner Broz. Võit­jad ko­gu­sid 46 punk­ti. Kol­man­da-nel­jan­da ko­ha ja­ga­sid oma­va­hel võrd­selt 42 punk­ti­ga Kol­ga­kü­la Kas­si­sa­ba ja ÜRT. Esi­vii­si­ku lõ­pe­tas 40 punk­ti­ga Keh­ra Ma­ru.

Tra­dit­sioo­ni­li­ses spor­di­kü­si­mus­te ar­ves­tu­ses ja­ga­vad pä­rast esi­mest män­gu liid­ri­koh­ta MC Ase­ri, Ro­man­ti­kud ja Wär­ner Broz. Pil­di­kü­si­mus­te ar­ves­tu­ses on võrd­selt punk­te ko­gu­nud lausa viis võist­kon­da: MC Ase­ri, Su­va­li­sed, Ma Ja Sa, Kai­su­ka­rud ning Wär­ner Broz.

Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja tei­ne mäng toi­mub 2. det­semb­ril.

Eelmine artikkelMaa hind kas­vas Har­ju­maal kesk­mi­selt 7,5 kor­da
Järgmine artikkelRootslased tõid Raasiku valda Ukraina jaoks kogutud abisaadetise