Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu tei­se män­gu või­tis Ma&Sa

103
Kolgaküla rahvamaja

AND­RES KAAR­MANN

Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas toi­mus mä­lu­män­gu­sar­ja tei­ne mäng. Män­gu võit kuu­lus 46 punk­ti­ga võist­kon­na­le Ma&Sa, ku­hu kuu­lu­sid Ott Sand­rak, Enn ja Anu Kirs­man ning Pee­ter Sii­lak. Võit­ja­le järg­ne­sid Ka­val Kits 44 ning Va­na­kü­la 43 punk­ti­ga. Esi­vii­si­kus­se mah­tu­sid veel võrd­selt 42 punk­ti ko­gu­nud Kai­su­ka­rud ja Su­va­li­sed.

Ma&Sa tõu­sis sar­ja liid­riks ka kok­ku­võt­tes, ka­he män­gu­ga on nad ko­gu­nud 92 punk­ti. Teist ja kol­man­dat koh­ta hoia­vad ül­dar­ves­tu­ses Wär­ner Broz (83) ja Kol­ga­kü­la Kas­si­sa­ba (82).

Mat­ti Krönst­rö­mi ni­me­li­ses spor­di­kü­si­mus­te ka­te­goo­rias ju­hib Wär­ner Broz ning Ma­ti Tal­vi­ku ni­me­li­ses pil­di­kü­si­mus­te ar­ves­tu­ses MC Ase­ri.

Tei­ses män­gus osa­les 42 võist­kon­da. Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja kol­mas mäng toi­mub 13. jaa­nua­ril.

Eelmine artikkelHar­ju­maa koo­li­de­va­he­li­sed meist­ri­võist­lu­sed tea­teu­ju­mi­ses
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­le ka­he krun­di müü­gist 210 000 eu­rot