Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu 3. voo­ru või­tis ÜRT

582
ANDRES KAARMANN

AND­RES KAAR­MANN

Ree­del, 7. veeb­rua­ril Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas toi­mu­nud mä­lu­män­gu­sar­ja kol­man­das voo­rus võt­tis 46 punk­ti­ga na­pi või­du võist­kond ÜRT: Ker­tu Prii­linn, Kad­ri Ida­vain, Kau­po Rüüt­sa­lu ja Il­vard Ee­rik­soo. Kai­su­ka­rud ko­gu­sid 45 ja Su­va­li­sed 42 punk­ti. Esi­vii­si­ku lõ­pe­ta­sid võrd­selt 41 punk­ti ko­gu­nud Ka­val Kits ja Ro­man­ti­kud.

Sar­ja kok­ku­võt­tes säi­li­tas liid­ri­ko­ha Su­va­li­sed, kel­lel on kol­me män­gu­ga ko­gu­tud 128 punk­ti. ÜRT on ko­gu­nud 124 ning Kai­su­ka­rud 123 punk­ti. Esi­kuui­kus­se ma­hu­vad veel Ma Ja Sa 119, Ka­val Kits 116 ning Ro­man­ti­kud 114 punk­ti­ga.

Spor­di­kü­si­mus­te ka­te­goo­rias hoiab pä­rast kol­me män­gu esi­koh­ta Kuu­sa­lu Jalg­pal­li­sõp­ra­de Klu­bi ning pil­di­kü­si­mus­te­le on pa­re­mi­ni vas­ta­nud Ro­man­ti­kud ja Kai­su­ka­rud.
Kol­ga­kü­la sar­ja nel­jas mälumäng toi­mub reedel, 13. märt­sil.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le
Järgmine artikkelRan­na­kee­le sõ­na­raa­mat on aas­ta kee­le­teo kan­di­daat