Kol­ga­kü­la lau­lusõnade kon­kurss

654
Kolgaküla rahvamaja.

Kol­ga­kü­la Selts kor­ral­dab Kol­ga­kü­la­le oma lau­lu saa­mi­seks laulusõnade kon­kur­si. Viisi teevad Viivi ja Kadri Voorand. Tä­na­vu su­vel möö­dub 50 aas­tat Kol­ga­kü­la­ga seo­tud ini­mes­te esi­me­sest kok­ku­tu­le­kust. Seo­ses erio­lu­kor­ra­ga ja sel­le­ga, et mas­siü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se­le en­nus­ta­tak­se pi­ka­aja­li­se­maid pii­ran­guid, ar­vas Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no, et võib-ol­la tu­leb kok­ku­tu­lek eda­si lü­ka­ta. Esialg­se plaa­ni jär­gi pi­di kok­ku­tu­lek toi­mu­ma 4. juu­lil.

Eelmine artikkelOmniva vähendab kirjakaste
Järgmine artikkelOhu­tu jalg­rat­ta­sõit