Kolgaküla külavanemaks kinnitati MATTIAS KALJUMÄE

1066

Kuusalu vallavalitsus kinnitas möödunud neljapäeval Kolgaküla uueks külavanemaks Mattias Kaljumäe. Külavanema valimiseks korraldatud korduskoosolek toimus 4. novembril, esimesel koosolekul ei saadud kokku vajalikku kvoorumit, korduskoosolekul kvooruminõuet pole. Seekord osales valimistel 27 külaelanikku, neist 26 olid Mattias Kaljumäe külavanemaks valimise poolt. Vallavalitsuse esindajana osales koosolekul vallavanem Urmas Kirtsi.