Kolgaküla rahvamajas oli Kuusalu valla haridusfoorum

1178

Kuusalu valla hariduskomisjoni kutsel arutasid lasteasutustega seotud inimesed kolmapäeval, 31. märtsil hariduselu tulevikku.

Kolgaküla rahvamajja kogunes hariduskomisjoni kutsel üle 30 inimese – komisjoni liikmed, lasteasutuste juhid ja nende palutud inimesed, volikogu esimees, vallavanem ning volikogu komisjonide esindajad.

Vallavanem Urmas Kirtsi tegi ettekande haridusest Kuu­salu vallas, praegusest olukorrast ja arenguperspektiividest koalitsioonileppe vai­mus.

Finantsist Külli Schmidt rääkis kuusalu valla haridus­asutuste finantseerimisest viimase viie aasta jooksul ning hariduse osast valla eelarves.

Haridusspetsialist Kai Sinisalu teema oli „Laste ja noorte arvu dünaamika: tänaseks sündinud laste kooliminek koolide ja külade osas”.

Pärast lõunasööki toimusid pooleteise tunni jooksul neli üheaegset ümarlauda. Kuusalu noortekeskuste uus juht Priit Parro juhtis vestlust „Kuusalu valla koolivõrk”. Räägiti koolivõrgust lähtudes valla arengukavast, õpilaste „rändest” pärast põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamist.

Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats oli moderaator teemal „Hariduse sisu ja kvaliteet Kuusalu vallas”.
Kõneldi, mida on tarvis, et anda vallas kvaliteetset kooliharidust, uuest gümnaasiumi õppekavast tulenevatest kohustustest valikainete ja õppesuundade osas, haridusasutuste arengukavadest ja rahulolu-uuringutest.

Kuusalu lasteaia Jussike juhataja Astrid Meister juhtis arutelu teemal „Hariduse finantseerimine Kuusalu vallas”. Räägiti, millised valdkonnad on alarahastatud, kuhu peaks rohkem investeerima, ka ühtse rahastamissüsteemi väljatöötamise vajadustest valla haridusasutuste finantseerimisel jne.

Abivallavanem Milli Kikkas oli moderaator arutelul, kus kõneldi sotsiaalsest tellimusest haridusele – huviharidusest, täiskasvanuharidusest, elukestvast õppest, hariduse globaliseerumisest.

Kuusalu valla hariduskomisjoni esimees Sulev Valdmaa kiitis, et välja öeldi palju häid mõtteid ning komisjonil seisab ees huvitav töö nendega edasi tegeleda: „Mulle tundub, et elu ise tingib neist mitmete kasutuselevõtmise. Idee korraldada laiem arutelu tekkis komisjonis, kui mõtlesime ees seisvate aastate tegevuskavale ja arutasime valla­arengukavas hariduse kohta öeldut. Arengukava on koostatud headel aegadel, kõiki mõne aasta taguseid võimalusi, ja nagu ka selgus, kõiki vajadusi enam ei ole. Samas toimuvad ümberringi mitmesugused muudatused, mis puudutavad ka hariduskorraldust me vallas.”

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Tapurla külas
Järgmine artikkelKehra ettevõtlusmessi külastas 87 inimest