Kolga lasteaias sõimerühma remont

1272

OÜ Filkester renoveerib Kuusalu vallavalitsuse tellimusel Kolga lasteaia sõimerühma ruumid. Vallaeelarvest eraldatakse selleks 48 000 eurot. Töö peab olema tehtud oktoobri alguses. Kolga lasteaias on praegu 5 rühma, ruume on 6 rühma jaoks. Abivallavanem Tõnu Ammussaar ütles, kui see remont saab tehtud, on Kolga lasteaia rühmaruumid korras.