Kol­ga staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­ne

963

Eel­mi­se nä­da­la rah­va­koos­o­le­ku ja seal loo­dud ko­mis­jo­ni aru­te­lu­de tu­le­mu­se­na te­hak­se Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­nek koos­ta­da pro­jekt Kol­ga koo­li kõr­val paik­ne­va staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­seks. Ka­van­da­da staa­dio­ni­le kunstmuruga jalg­pal­li­väl­jak mõõt­me­te­ga 45×90 meet­rit, ka­he­rea­li­ne tar­taan­kat­te­ga jook­su­ra­da, nel­ja­rea­li­ne 60 meet­ri jook­su­ra­da, kau­gus­hüp­pe kast, kuul­itõu­ke­sek­tor, tri­büün, vä­li­val­gus­tus, piir­deaed, tur­va­kaa­me­rad, abi­hoo­ne, alad vä­li­jõu­saa­li­­dele. Kuu­sa­lu val­la eel­ar­ves on staa­dio­ni kor­ras­ta­mi­seks 30 000 eu­rot, lisa­eel­ar­ves­se on ka­van­da­tud veel 70 000 eu­rot.

Eelmine artikkelSel­gu­sid Ani­ja val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed
Järgmine artikkelIkka ja jäl­le prü­gi­veo prob­lee­mid