Kol­ga koo­li staa­dio­ni avab GERD KAN­TER

605
Kol­ga koo­li uus staa­dion.

Pü­ha­päe­val, 1. sep­temb­ril ava­tak­se Kol­ga koo­li uus staa­dion, kus on kunst­mu­ru­kat­te­ga jalg­pal­li­väl­jak, ka­he­rea­li­ne tar­taan­kat­te­ga jook­su­ring, mil­le ühes kül­jes on nel­ja­rea­li­ne 60 meet­ri jook­su­ra­da, li­saks on kau­gus­hüp­pe­kast. Staa­dion on osa­li­selt ümb­rit­se­tud võr­kaia­ga, teh­tud on val­gus­tus. Staa­dio­ni ehi­tas en­di­se spor­di­plat­si ase­me­le OÜ Ki­vi­part­ner, tööd läk­sid Kuu­sa­lu val­laee­lar­vest maks­ma 205 000 eu­rot. Staa­dio­ni ava­pi­dus­tu­sed al­ga­vad rong­käi­gu­ga Kol­ga ale­vi­kust koo­li juur­de, lõi­ga­tak­se lä­bi süm­bool­ne lint, staa­dio­ni ava­mi­se kuu­lu­tab väl­ja olüm­pia­võit­ja Gerd Kan­ter.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ja Gruu­sia esin­da­jad aru­ta­sid tu­ris­mia­last koos­tööd
Järgmine artikkelSU­LEV VALD­MAA naa­seb Kuu­sa­lu vo­li­kok­ku