Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu võit­sid Keh­ra Ma­ru ja Ro­man­ti­kud

794

AND­RES KAAR­MANN

Ree­del, 11. jaa­nua­ril toi­mus Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas mä­lu­män­gu­sar­ja tei­ne voor, kus võrd­selt 38 punk­ti ko­gu­sid Keh­ra Ma­ru (Mart Sch­meidt, And­res Puu­sepp, Kel­li Põ­len­dik ja Kai­re Kroon) ja Tal­lin­na Ro­man­ti­kud (Ed­gar Tom­bu, Ind­rek Pals, Sven Moor­lat ja Jaak Möl­der). Sa­mu­ti võrd­selt 35 punk­ti­ga järg­ne­sid Seits­mes Tu­ba (Ind­rek Tik­va, Mar­gus Kröönst­röm, Raul Hein­sa­lu ja Tar­vi Velst­röm) ning Wär­ner Broz (Mir­jam, Mee­lis ja Kers­ti Sil­la­jõe ning Aap All­mä­gi).

Sar­ja kok­ku­võt­tes jät­kab liid­ri­na Keh­ra Ma­ru, kes ka­he män­gu­ga on ko­gu­nud 81 punk­ti. Järg­ne­vad ÜRT ja Aru­kü­la 71 punk­ti­ga, Vär­ner Broz ja Ka­val Kits 69 punk­ti­ga ning Ro­man­ti­kud 68 punk­ti­ga. 

Tei­ses voo­rus oli 44 võist­kon­da – sar­ja osa­le­ja­te re­kord. Järg­mi­ne etapp on 15. veeb­rua­ril.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­list on RAI­KO MO­LOK
Järgmine artikkelAru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tu­sest on val­mis algk­las­si­de­ma­ja kol­mas kor­rus