Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu ju­hib Ma ja Sa

1554

Ree­del, 17. veeb­rua­ril toi­mus ko­ha­li­kus rah­va­ma­jas Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu 3. voor, mil­lest võt­tis osa 24 võist­kon­da. Võist­lust viis lä­bi Al­lar Vii­vik.
See­kord oi 43 punk­ti­ga edu­kaim võist­kond Ürg­ne Jõud: Kad­ri Ida­vain, Ker­tu Prii­linn, Kau­po Rüüt­sa­lu ja Kat­riin Rüüt­sa­lu. Järg­ne­sid 41 punk­ti­ga Noor Ju­min­da koos­sei­sus Ai­ve Mõt­tus, Anu Eek-Mä­gi, Tar­mo Amer ja And­rus Vol­mer ning 39 punk­ti­ga Aru­kü­la, kus võist­le­sid Avo Möls, Mo­ni­ka Nu­ka, Joo­sep Loost ja Tar­mo Arm. Nel­jas-viies olid 36 punk­ti­ga Ma ja Sa ning Käs­mu, 6. ko­ha sai sel kor­ral võist­kond Su­va­li­sed.
Kol­me voo­ru kok­ku­võt­tes ju­hib sar­ja 111 punk­ti­ga Ma ja Sa (Anu Kirs­man ja Ott Sand­rak), järg­ne­vad Aru­kü­la 93 punk­ti­ga, Noor Ju­min­da (90), Ka­bu­jalg (84), Ürg­ne Jõud (81) ja Su­va­li­sed (80). Kok­ku on punk­te saa­nud 27 võist­kon­da.
Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja eel­vii­ma­ne, 4. voor on 10. märt­sil. Võit­ja sel­gub ap­ril­lis.

Eelmine artikkelVal­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas alus­ta­da te­ge­vus­te­ga Kuu­sa­lu ja Lok­sa ühen­da­mi­seks
Järgmine artikkelRii­gi­hal­du­se mi­nis­ter MIH­HAIL KORB käis Ani­jal