KOIT kava eelisnimekirjas on Kiiu lasteaia ehitus

667

Harju maakonna KOIT kava hindamiskomisjon on seadnud omavalitsuste projektid pingeritta.

Investeeringuprojektide eelisnimekirjaga tutvutakse ja sellele antakse kooskõlastus Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) nõupäeval, kus osalevad maakonna vallavanemad ja linnapead ning volikogude esimehed. Seejärel saadetakse nimekiri siseministeeriumisse.

Eelisnimekirjas on 14 projekti. Maapiirkondade projekte on kokku 11.

Maapiirkonna projektidest on teisel kohal Anija valla rahataotlus Kehra gümnaasiumi hoone tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks, milleks küsitakse üle 7 miljoni krooni, 15-protsendiline omafinantseering oleks 1, 3 miljonit krooni.

Kolmandal kohal on Kuusalu valla projekt Kiiu lasteaia ehitamiseks, selleks küsiti 29,6 miljonit krooni, omafinantseering oleks ligi 5 miljonit krooni.

Neljandal kohal on Loksa lasteaia renoveerimise rahataotlus ligi 21 miljonile kroonile, omaosalus oleks üle 3 miljoni krooni.

Kehra gümnaasiumi hoone 5. korruse juurdeehituseprojekt on maapiirkonna omadest viimane, taotletakse ligi 7 miljonit krooni, omaosalus on 1,2 miljoni krooni. Komisjon hindas eeltaotlusi ministeeriumi kehtestatud hindamismetoodika järgi, kriteeriume on kuus. Projekti koondhinne moodustus komisjoni liikmete antud hinnete aritmeetiliste keskmiste summeerimisel. Kõige suurem osakaal on projekti mõjul avaliku teenuse kitsaskohtade lahendamisele ning selle tulemuste jätkusuutlikkusel. Hindamiskomisjoni kinnitas siseministeerium, komisjonis on Karin Tammemägi, Riin Kivinurm, Vello Jõgisoo, Anu Altmets, Heiko Raamat ja Orm Valtson.

KOIT kava eelisnimekirjas toodud projektid peaksid saama riigilt rahastuse, kui HOLi nõupäeval antakse neile kooskõlastus. 

Eelmine artikkelMurti sisse ehituskonteinerisse
Järgmine artikkelTormise-selts paneb Kõrveaiale VELJO TORMISE monumentaalportree