Kohus jättis Kuusalu valla kaebuse läbi vaatamata

1038

Kuusalu vallavalitsus esitas 2010 augustis Tallinna halduskohtule kaebuse taotlusega tühistada vabariigi valitsuse korraldus, millega anti OÜle Väo Paas nõusolek maavara kaevandamiseks Jägala Lubjakivikarjääris ehk rahvasuus Ruu karjääris. Kohus määras kolmanda isikuna menetlusse OÜ Väo Paas ja arvamuse andjana Jõelähtme vallavalitsuse. Oktoobris-novembris kogus kohus kaebaja selgitused, kaasatud isikute seisukohad ning vabariigi valitsuse vastuväited. Kuusalu vallavalitsus leidis, et teda pole kaasatud kaevandamisloa väljaandmise menetlusse – kaevandus hakkab mõjutama Kaberla oja, mis voolab 2,5 kilomeetri ulatuses Jõelähtme ja Kuusalu valla piiril. Karjäär asub 2 kilomeetri kaugusel Kodasoo külast, kaevandamise II ja III etapis jõuab majadele kilomeetri võrra lähemale. Jõelähtme vallavalitsus nõustus kaebaja põhjendustega. Halduskohtu kohtunik Annika Vendik otsustas 30. detsembril jätta kaebus läbi vaatamata. Kohus selgitab, keskkonnamõju hindamisega on jõutud järeldusele, et karjäär ei avalda olulist negatiivset mõju keskkonnale ega piirkonna elanikele. Põhjenduses on lisatud, et kaevandamisloa andis vabariigi valitsus, vastavalt maapõueseadusele ei ole omavalitsuse nõusolek valitsusele siduv.

Eelmine artikkelTulekahju keldris
Järgmine artikkelANDRUS ANSIP külastas Aruküla kooli