Kohtusid Kolga, Kuusalu ja Loksa õpilasesindused

905

Neljapäeval, 26. veebruaril kutsus Kolga keskkooli huvijuht Ene Liivand oma kooli raamatukogusse kolme naaberkooli õpilasesindused. Tema sõnul on Kolga koolis peaaegu uus õpilasesindus, endisi liikmeid on kolm. Et saada kogemusi, kuidas tegutseda hea ja kasuliku õpilas­esindusena, oli tal esmalt idee minna külla naaberkoolidesse. Sellest kasvas välja plaan teha kolme kooli õpilas­esinduste kokkusaamine. Kolgas käisid Kuusalu koolis õpilasesinduse 4 liiget ja huvijuht Saima Kallionsivu. Loksa I keskkoolist olid huvijuht Riina Paartalu ja 7 õpilast. Viidi läbi ühine SWOT analüüs, kus iga kooli esindajad panid kirja oma tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. Räägiti ka koolide erinevustest ja sarnasustest. Kokkusaamise lõpuks vaadati Kolga õpilaste filmi Gruusias-käigust. Lepiti kokku, et järgmine kohtumine tuleb Kuusalus.