Koha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi sü­gis­voo­ru toe­tu­sed

26

Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­last toetatakse 2022. aas­ta tei­sest toe­tus­voo­rust kok­ku 11 MTÜd.


Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tus kin­ni­tas möö­du­nud aas­ta 25. no­vemb­ril ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) 2022. aas­ta sü­gis­voo­ru toe­tu­sed mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu­te­le. Har­ju­maa MTÜ­de 43 pro­jek­ti­le ja­ga­ti kok­ku 123 475,34 eu­rot.

Ani­ja vald
MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam sai 1827,17 eu­rot Keh­ra muu­seu­mi fil­mik­lu­bi te­ge­vu­seks aas­ta­tel 2022-2023 ning 2495,70 eu­rot di­gik­la­ve­ri ost­mi­seks.

MTÜ­le Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu ot­sus­ta­ti an­da 4000 eu­rot Pik­va selt­si­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks. Sel­le eest on plaa­nis soo­jus­ta­da hoo­ne kül­je­sein ja va­he­ta­da vood­ri­lauad, te­ha uus sis­se­pääs, soe­ta­da vä­li­suks ja ehi­ta­da trepp.

MTÜ­le Voo­se Kõrts eral­da­ti 3708,28 eu­rot Voo­se ko­gu­kon­na krii­si­deks val­mi­so­le­ku tõst­mi­seks, os­te­tak­se hool­dus­teh­ni­kat.

Kuu­sa­lu vald
MTÜ Pä­ris­pea Rah­va­ma­ja sai KO­Pist 4000 eu­rot Pä­ris­pea kü­la vä­li­la­va re­konst­ruee­ri­mi­se 2. eta­piks.

MTÜ­le Kol­ga Selt­si­ma­ja eral­da­ti 4000 eu­rot selt­si­ma­ja õuea­la eda­sia­ren­da­mi­se 3. eta­piks.

MTÜ­le Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus an­ti 3994,20 eu­rot, mil­le eest os­te­tak­se Lee­si poe üri­tus­te jaoks tel­gid ja ter­ras­si­var­jud.

Sõit­me Kü­la­selts sai 3083,13 eu­rot kü­la va­ba aja te­ge­vu­se in­ven­ta­ri ost­mi­seks.

Kol­ga-Aab­la Kü­la­selt­si ot­sus­ta­ti toe­ta­da 3540,60 eu­ro­ga, mis ka­su­ta­tak­se kü­lap­lat­si vä­li­jõu­saa­li 2. eta­piks.

MTÜ Lau­rent­siu­se Selt­sil eral­da­ti 2499,30 eu­rot Eduard Ah­ren­si 120. sün­niaas­ta­päe­va ko­gu­mi­ku väl­jaand­mi­seks.

Raa­si­ku vald
MTÜ Tuu­le­kell sai 1712 eu­rot Raa­si­ku 3. teeae­da­de päe­va „Tee Raa­si­ku­le“ kor­ral­da­mi­seks.

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si pro­jek­ti „Aru­kü­la ki­vi­lin­na män­gu­väl­jak keer­le­ma“ ot­sus­ta­ti toe­ta­da 4000 eu­ro­ga. Sel­le eest os­te­tak­se kor­ter­ma­ja­de juur­de män­gu­väl­ja­ku­le kaks ka­rus­sel­li, üks väik­se­ma­te, tei­ne suu­re­ma­te las­te jaoks.

Eelmine artikkelMAR­GUS MO­LOK ja IN­GA LEO­KE-BO­SEN­KO Ani­ja vo­li­kok­ku veel ei naa­se
Järgmine artikkelMuu­da­tu­sed Raa­si­ku vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des