Kogukondade kodumetsad

50

Kaheksa aastat on möödas, kui Kolga rahvas võttis avalikult sõna kodukandi metsaraiete asjus. Neli aastat hiljem kerkis teema Kolgas taas päevakorda, koosolekud RMK esindajatega viisid kokkuleppeni sealse kõrgendatud avaliku huviga metsa majandamises. Leping Kolga rahvaga oli üks esimesi. Nüüd on RMK asunud omavalitsustele tutvustama riigimetsas tehtut ja plaanitavat. Kõrgendatud avaliku huviga metsade osas soovitakse kogukondi kaasata metsatööde planeerimisse. Avaldame ülevaate Ida-Harjus kasvava riigimetsa kohta ning tutvustame metsaülema ja omavalitsuste esindajate kohtumistel räägitut.

Eelmine artikkelAni­ja Lions klu­bi va­lis val­la aas­ta ini­me­seks TII­NA NÕL­VA­KU
Järgmine artikkelTugig­rupp de­ment­su­se­ga ini­mes­te lä­he­das­te­le