Koerte hulkumine põhjustab külades probleeme

2427
KAISA KAJO, piirkonnapolitseinik
KAISA KAJO, piirkonnapolitseinik

Kuusalu vallas on viimasel ajal elanikele probleeme tekitanud hulkuvad koerad. Hajaasustusega külades on tavapärane, et koerad ei ole ei aias ega ketis kinni, vaid käivad talu territooriumil vabalt. Omanik arvab ja eeldab, et koer tunneb oma territooriumi piire ega lähe sellest kaugemale, kui ka läheb natuke, pole sellest midagi, kuna koer ei ole kuri ja koerad on külades kogu aeg ringi jooksnud.

Tegelikult ei saa ega tohi looma niimoodi usaldada. Koerad võivad kodust minna kilomeetrite kaugusele, eriti koos teiste koertega, hirmutada või isegi rünnata inimesi ja teisi loomi, jääda auto alla. Just mitmekesi koos karjas võivad muidu leebed lemmikloomad muutuda ettearvamatuks ja ohtlikuks.

Iga koeraomanik peab tagama koera pidades, et tema lemmikloom ei häiriks avalikku korda, ohustaks teisi inimesi, nende vara ega loomi. Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi tuleb koera pidada piiratud territooriumil või ketis nii, et oleks välistatud koera lahtipääsemine. Avalikus kohas peab koer olema jalutusrihma otsas ja kandma vajadusel suukorvi, väikekoer võib olla spetsiaalses korvis, kastis või puuris.

Jalutusrihmata võib koeraga avalikus kohas viibida piiratud koerteparkides, koerte treenimisaladel ja inimasustusest eemal, kui on tagatud omaniku pidev järelevalve koera üle ja võimalus koer vajaduse korral kohe jalutusrihma külge kinnitada. Omanik on kohustatud avalikus kohas kohe koristama oma koera tekitatud reostuse. Koerte ujutamine on keelatud avaliku supelranna ujumistsoonis 15. maist kuni 15. septembrini.

Eeskirja rikkumise eest on ette nähtud rahatrahv kuni 400 eurot. Kui rikkumisega on põhjustatud varaline kahju või inimesele tervisekahjustus, saab trahvida kuni 800 euro ulatuses. Omanik kannab täit vastutust oma looma tegevuse eest. See tähendab, et lisaks rahatrahvile on koera tegevuse tõttu kannatada või kahju saanud isikul õigus tsiviilkohtu kaudu nõuda kahju hüvitamist.

Kuigi koerte ja kasside pidamise eeskiri põllumajandusloomi ei puuduta, siis vastutama peavad veiste, hobuste, lammaste, sigade ja teiste loomade omanikud oma loomade tekitatud kahju põhjustamise eest samadel alustel. Kuusalu vallas on viimasel ajal probleeme olnud lahtipääsenud lammaste  jooksmisega sõiduteel. Et vältida olukorda, kui aiast välja pääsenud suurloom autole ette joostes liiklusõnnetuse põhjustab, ise hukub, autoomanikule varalise kahju ja autos viibijatele vigastusi põhjustab ning loomaomanik kogu selle kahju kinni peab maksma, tasub investeerida korralikesse aedadesse ja loomadel regulaarselt silma peal hoida.

Peale aia või keti alternatiiv veel raadiopiire, mille puhul piiratakse koerale lubatud territoorium juhtmega, mis ühendatakse raadiosaatjaga, koera kaelarihmale kinnitatakse väike vastuvõtja. Korralik võrkaed ja raadiopiire võivad osutuda kulukaks, kuid koeraomanikud peaksid endale teadvustama, et koera pidamine eeldab rahalisi väljaminekuid. Võttes endale koera, võtavad nad ka vastutuse.

Eelmine artikkelRaasikul põles autokong
Järgmine artikkelRaasiku seminaril kõneleti tuulikutest, päikesepaneelidest, õhksoojuspumbast