Kiviloo külakeskus saab PRIAlt 938 796 krooni

733

Raha on mõeldud külakeskuse renoveerimiseks.

Raasiku valla Kiviloo külavanem Rene Truber selgitas, et külakeskuse kasutuses oleva Kiviloo endise koolimaja renoveerimine on viieaastane projekt. Esimeses etapis taotleti raha hoone katuse ja fassaadi korda tegemiseks. Krohvitud maja välisseinad on kavas katta uue krohvikihiga ning hoonele on plaan peale panna uus käsitsi valtsitud valts-plekk katus.

„Hoone on muinsuskaitse all ning muinsuskaitse midagi muud ei luba,“ selgitas külavanem.

Ka saavad muinsuskaitse nõuete tõttu kavandatud töid teha vaid vastavat litsentsi omavad ettevõtted.

PRIA eraldatud rahale tuleb lisada omaosalus 10 protsenti. Seda loodab külaselts saada Raasiku valla eelarvest – igal aastal on sinna planeeritud teatud summa MTÜde kirjutatud projektide omafinantseeringu katmiseks.

Kuna PRIA annab raha tagantjärele, alles siis, kui tööd lõpetatud, tuleb vajalik raha eelnevalt endal  leida.

„See on kummaline süsteem. Kui meil kurdetakse, et eurorahad jäävad kasutamata, siis kasutaks ju küll, aga ei anta,“ märkis Rene Truber ja lisas, et külaseltsidel pole eriti lihtne miljon krooni enne kokku saada ja investeerida ning siis oodata, kuni see ükskord tagasi saadakse.

„Aga hea seegi, et meid otsustati toetada, külamajale on hädasti uut katust vaja, praegune laseb mitmest kohast läbi,“ sõnas MTÜ Kiviloo Külakeskus juhatuse liige Eve-Liis Remmelgas.

Külaseltsil on plaan esitada PRIAle igal aastal uus rahataotlus, kuni külakeskus päris korda saab. Kogu maja kordategemine läheb maksma umbes 5 miljonit krooni. MTÜl on hoonega suured plaanid – teha sinna korralik lavaga saal, kus oleks võimalik korraldada kontserte ja kutsuda esinema näitetruppe, ehitada välja laste mängutuba, rajada oma muuseumituba, sest endises koolimajas on väga palju väärtuslikku. Plaan on muuseumisse hakata koguma ka vanade külaelanike mälestusi ning panna välja taludest pärit vanu esemeid.

MTÜ Kiviloo Külakeskus sai hoone aastaid tagasi Raasiku vallalt  tasuta kasutada. Tegemist on Kiviloo mõisa kunagise valitsejamajaga, kus kuni 1970ndate aastateni tegutses kool. Vahepeal kasutati seda rahvamajana, viimati asusid seal raamatukogu ja sidejaoskond. Seejärel seisis hoone kümmekond aastat tühjana. Kui külakeskus hoone enda kasutusse sai, hakati seal esialgu pidama koosolekuid ning külapidusid – jõuluõhtuid ja aastavahetusi, vastlapäevi jne, külakeskuse õuel on aastaid peetud Kiviloo kevad- ja sügislaatasid.

2007. aasta augustis avati hoone ühes ruumis internetituba, aasta hiljem raamatukogutuba. Mõlemad ruumid tehti korda külarahva eestvõttel, rahaliselt toetasid kohaliku omaalgatuse programm, kultuuriministeerium ja Raasiku vallavalitsus.