KIKi toe­tu­sed koo­li­de-las­teae­da­de kesk­kon­na­tead­lik­ku­se pro­jek­ti­de­le

199

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se (KIK) kesk­kon­na­prog­ram­mist toe­ta­tak­se Ees­ti koo­li­de ja las­teae­da­de õp­pe­käi­ke ala­nud õp­peaas­tal kok­ku 1 169 600 eu­ro­ga. Har­ju­maalt ja Tal­lin­nast esi­ta­ti KI­Ki­le 118 kesk­kon­na­tead­lik­ku­se-alast pro­jek­ti, mis saa­vad kok­ku 536 963 eu­rot toe­tust.

Ani­ja vald
Ani­ja val­las saavad KI­Ki­lt 4 pro­jek­ti kok­ku 7000 eu­rot.

Keh­ra güm­naa­sium saab 5200 eu­rot 1.-9. klas­si õpi­las­te­le tä­na­vu sü­gi­sel loo­dus­ha­ri­dus­li­ke ak­tii­võp­pep­rog­ram­mi­de el­lu­vii­mi­seks loo­dus­ha­ri­dus­kes­kus­tes. Ala­ve­re põ­hi­koo­li­le eral­da­ti kesk­kon­na­ha­ri­du­se ak­tii­võp­pep­rog­ram­mi­de jaoks ala­nud õp­peaas­tal 800 eu­rot, Ani­ja Val­la Las­teae­da­de­le ka­hes kesk­kon­na­ha­ri­du­se õp­pep­rog­ram­mis osa­le­mi­seks sa­mu­ti 800 eu­rot. Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaed saab las­te­le kel­gu­koer­te ja al­pa­ka­de­ga ha­ri­va tun­ni lä­bi­vii­mi­seks 200 eu­rot.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­last saa­vad 4 pro­jek­ti kok­ku 8400 eu­rot. Kuu­sa­lu kesk­koo­li­le an­tak­se 2022/2023. õp­peaas­taks kol­me koo­liast­me õp­pe­ka­va toe­ta­va­teks 13 õp­pep­rog­ram­mis osa­le­mi­seks 5800 eu­rot. Kol­ga kool saab 1.-9. klas­si õp­pe­käi­ku­deks 1800 eu­rot. Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia­le an­tak­se 200 eu­rot ühe rüh­ma osa­le­mi­seks õp­pep­rog­ram­mis „Loo­ma­de­le kül­la“, Kol­ga las­teaia koo­liee­li­ku­te rüh­ma­le õp­pep­rog­ram­mist „Kus loo­mad ela­vad?“ osa­võt­mi­seks sa­mu­ti 200 eu­rot ning Kuu­sa­lu Jus­si­ke­se las­teaia ka­he rüh­ma las­te õp­pep­rog­ram­mi­des osa­le­mi­seks 400 eu­rot.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la ha­ri­du­sa­su­tu­sed saa­vad KI­Kilt 8200 eu­rot. Raa­si­ku koo­li, Aru­kü­la põ­hi­koo­li, Aru­kü­la las­teaia ning Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li 36 klas­si ja las­teaia­rüh­ma las­te osa­le­mi­seks kok­ku 36 õp­pep­rog­ram­mis an­ti 7200 eu­rot ning Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­li õp­pe­käi­ku­deks käe­so­le­val õp­peaas­tal 1000 eu­rot.

Lok­sa linn
Lok­sa güm­naa­sium saab õpi­las­te osa­le­mi­seks ühes õp­pe­prog­ram­mis 2000 eu­rot ning Lok­sa Õn­net­rii­nu las­teaed 400 eu­rot koo­liee­li­ku­te rüh­ma­de osa­võt­mi­seks Oan­du kü­las­tus­kes­ku­se õp­pep­rog­ram­mi­dest.

Eelmine artikkelMuudatused korraldatud jäätmeveos
Järgmine artikkelMIH­KEL TIKS as­tus Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­me ko­halt ta­ga­si