Kiiu mõisa küsimust hakkavad arutama komisjonid

1017

Rahvaalgatuse esitanud MADIS JÕGI kutsuti Kuusalu vallavolikogu arengukomisjoni liikmeks.

Rahvaalgatuse teksti koostanud ja sellele 140 allkirja kogunud Madis Jõgi oli palutud Kuusalu vallavolikogu 23. märtsi istungile. Päevakorras oli teema „Madis Jõgi info allkirjade kogumisest“.
Tema eestvedamisel on rahvaalgatusena esitatud volikogule idee kaaluda vallamaja kolimist Kuusalu tervisekeskuse majja, tervisekeskus võiks paikneda muusikakooli majas ja muusikakool Kuusalu keskkoolile tehtavas juurdeehituses, et lapsed ei peaks pillidega mööda küla edasi-tagasi käima. Kiiu mõisahoonet pakutakse rahvaalgatuses vanadekoduks. Lisatud on loetelu, mida Kuusalu vallas võiks muud ära teha Kiiu mõisa remondi jaoks kavandatava miljoni eurose laenuga.
Madis Jõgi tutvustas end volikogule: „Olen sündinud ja kasvanud Kuusalus, varem pole olnud sotsiaalselt aktiivne ega tegelenud allkirjade kogumisega. Nüüd olen tööl kodukandis, teie enda käitumine on mind selleni viinud, et seisan te ees. Kogutud 140 allkirja on tubli tulemus, ei uskunud, et nii kaugele jõuan. Käisin Kiiu mõisas koosolekul, kus tutvustati maja renoveerimist, hiljem lugesin vallavanema ütlust, et rahvast oli koosolekul vähe, järelikult pole selle vastu huvi. See ajendas rahvaalgatusega välja tulema.“
Vallavanem Urmas Kirtsi täpsustas, et allkirjade ülekontrollimisel jäid rahvaalgatusele Kuusalu valla 130 valija allkirjad – osad allakirjutanud ei olnud registri järgi Kuusalu valla elanikud ja mõned olid liiga noored.
Madis Jõgi selgitas veel, et on kogu elu olnud metsatöödega seotud, liikunud palju Eestis ringi, näinud teistsugust elu valdades: „Loodan, et Kuusalu volikogu suudab säilitada töövõime. Ootan riigimehelikkust. Pakkusin, et Kiiu mõisa võiks teha pansionaadi, vastukaja on, et võibolla ei sobi sinna. Teie käes on andmed, tahaksin näha arutelu. Sooviksin rohkem rahva kaasamist, nagu on kirjas te koalitsioonilepingus.“
Andres Kaarmann esitas Madis Jõgile küsimuse: „Plaan on arengukomisjoni koosseisu uuendada, kas osaleksid selle töös?“
Arengukomisjoni esimees Mart  Reimann  kommenteeris,  et  päris  mõistlik  ettepanek  ja  kutsus  Madis  Jõgi  komisjoni  liikmeks.
Madis Jõgi võttis ettepaneku vastu. Ta kõneles veel, et Margus Soom pakkus Loksa Elus idee teha muusikakooli jaoks juurdeehituse koolimaja juurde, tema võttis sellest ideest kinni: „Kas lisaväärtusena saaks muusikakooli jaoks ruumid keskkooli juurde, see vajab põhjalikumat arutelu.“
Sulev Valdmaa pakkus, et vallavalitsus võiks tabeli vormis esitada andmed, milliseid alternatiive kaaluti vallamajale, millised on variantide plussid-miinused – siis saaks   aru,   miks   valiti   vallamaja  jaoks  kordategemiseks  Kiiu  mõis.
Vallavanem Urmas Kirtsi lausus, et küsimus pole vallamaja remontimises, vaid selles, et Kiiu mõis on amortiseerunud ja vajab kordategemist: „Vallamaja paikneb praegu Kiiu mõisas. Vallamaja osatähtsus aja jooksul kindlasti väheneb, aga mingi osa jääb.“
Urmas Kirtsi küsis Madis Jõgilt, et kelle arvamusele tuginedes kirjutas rahvaalgatusse JOKK-skeemist seoses tema isikuga.
Madis Jõgi: „JOKK-olukord on see, kui millestki pole kinni hakata. Esimesed 30 allkirja küsisin rahvaalgatusele ise, käisin ukselt uksele. Keegi vallakodanikest ei pidanud seda väidet solvavaks. Teie olete MTÜ Kiiu Arendus asutajaliige ja Kuusalu vallavanem. Plaan on remontida Kiiu mõisa, pole kindel, mis sellest saab tulevikus. Kiiu arengukavas on kirjas külakeskuse rajamine, sulgudes on juurde märgitud külakeskusena Kiiu mõis. Selle põhjal sündis mõte JOKK-skeemist.“
Urmas Kirtsi: „Kiiu aleviku arengukava koostamise juures oli hulk inimesi, mitte mina üksi. Ja ma ei saa aru, kuidas üldse saaks mõis minna valla omandusest MTÜ omandusse.“
Sulev Valdmaa: „Niisugune arvamus JOKK-skeemist on kerge tekkima. Ühel volikoguistungil vallavanem ütles, kui edaspidi ei ole mõisas vallamaja, siis läheks see kogukonna kasutada.“
Urmas Kirtsi: „Volikogu otsusega on Kiiu Arenduse kasutada antud mõisas üks tuba.“
Madis Jõgi: „Kõige tähtsam on ausam valitsemine. Eraisikuna ei võta ma laenu niisama.“
Värner Lootsmann tegi ettepaneku, et vallavalitsus võtab rahvaalgatuse aluseks ja töötab välja eelnõu, mida volikogu saab menetleda.
Volikogu esimees Enn Kirsman: „Algatust tuleks arutada eri vaatenurkadest volikogu komisjonides. Seaduse järgi võib rahvaalgatust menetleda kolme kuu jooksul, loodan, et jõuame kiiremini. Palume ka algataja volikogu komisjonidesse selgitusi andma.“
Margus Soom avaldas lootust, et algatus satub viljakasse pinnasesse: „Katkusigade matmispaiga küsimuse arutelu sai samuti alguse kodanikualgatusest. Usun, et allkirju võiks Kiiu mõisa puudutavale algatusele rohkemgi tulla.“
Madis Jõgi: „Tahan öelda nii opositsioonile kui ka koalitsioonile edasi, mida rahvas ütles, kui allkirju kogusin. Pidevalt käib nagu valimiseelne periood, on üksteise mustamist. Inimesed soovivad reaalset tööd, ei taha sellist mustamist. Ootame teie mõtteid. Facebookis on paljud kirjutanud, kindlasti ei taha, et Kiiu mõis laguneb. Kui pole kahetimõistmist, on otsustest lihtsam aru saada.“

Eelmine artikkelRaasiku lasteaed kogus teatripäeval pilliosturaha
Järgmine artikkelLaste kompleksvõistlused Kuusalus võitis NOORA NIKKARINEN